Photogallery

Uvedené fotografie a logo typy sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon") v platnom znení.

Fotografie a logo typy je možné bezplatne používať iba pre nekomerčné účely s uvedením zdroja (www.slovnaft.sk) alebo nositeľa majetkových autorských práv (SLOVNAFT, a.s.). V prípade otázok spojených s komerčným použitím fotografií a poskytnutím autorských práv kontaktujte oddelenie Podnikovej komunikácie na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Akýkoľvek neoprávnený zásah do fotografií a logo typov alebo ich častí, ako aj akékoľvek ich neoprávnené používanie, je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Pre viac informácií, prosím, pozrite si stránku Právne informácie.

Fotky a logá v originálnej veľkosti pre použitie v tlačených mediách nájdete v dolnej časti stránky.

 

Čerpacie stanice

Rafinéria

Štefan Svitko

Talenty Novej Európy

Zelené oázy

Logotypy

×
{{-- content goes here from dom --}}
Customise cookies used on this website

SLOVNAFT, a.s. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers.

With this option you allow:

 • Strictly necessary cookies only based on Section 109 (8) of the Act on Electronic Communications, in particular session cookies and website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of SLOVNAFT, a.s., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Strictly necessary cookies only based on Section 109 (8) of the Act on Electronic Communications, in particular session cookies and website usage facilitating cookies
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of SLOVNAFT, a.s., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Strictly necessary cookies only based on Section 109 (8) of the Act on Electronic Communications, in particular session cookies and website usage facilitating cookies
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of SLOVNAFT, a.s., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy

Privacy Policy Documents

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×