Privacy Policy Documents

Data Protection
Officer (DPO)
Data Protection Officer (DPO)
MORE

Safe processing of personal data and compliance of processing with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and Act No. 18/2018 Coll. on Personal Data Protection and on amendment and supplementation of certain acts are supervised in company SLOVNAFT, a.s. by the data protection officer whom you can contact in order to exercise your rights:

  • on the address of the registered seat of the company: GDPR Data Protection Officer, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovak Republic,
  • by E-mail on the address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
List of processors List of processors
MORE
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov Zoznam sprostredkovateľov
členovia BONUS klubu nájdete na https://www.bonusklub.sk/bonus-klub/faq/
Kamerovým systémom v objektoch SLOVNAFT, a.s. Agentúra S+L s.r.o., Hlborá 6441/26, 917 01 Trnava, IČO: 36 266 477
Kamerovým systémom na čerpacích staniciach SECAR s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 31 325 602
Partneri/Prevadzkovatelia čerpacích staníc na území Slovenskej republiky (adresa a kontaktné údaje sa nachádzajú na každej čerpacej stanici)
VSTUPY EFG Slovakia s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 36 224 464
Agentúra S+L s.r.o., Hlborá 6441/26, 917 01 Trnava, IČO: 36 266 477
Ubytovanie STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava, IČO: 36 361 127
Zoznam akcionárov Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890
Cromwell a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

USEFUL LINKS

Bonus Klub

MORE
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×