Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Pracovníci oddelenia Služby zákazníkom čakajú na Vaše pripomienky a podnety v súvislosti s tovarmi a službami ponúkanými na čerpacích staniciach v sieti SLOVNAFT, a.s.

Stránkové hodiny:
Pondelok - štvrtok: 8:00 - 16:00 hod.
Piatok: 8:00 - 15:00 hod.

Tel: 0850 111 811
Korešpondenčná adresa: SLOVNAFT, a.s. , Maloobchod, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

×