Bezplatné wi-fi pripojenie

Bezplatné wi-fi pripojenie na internet ponúka motoristom už viac ako 80 čerpacích staníc Slovnaft. Na 45 z nich je služba dostupná 24 hodín denne, na ostatných čerpacích staniciach v dobe ich otváracích hodín. Čerpacie stanice s wi-fi pokrývajú všetky regióny Slovenska, zákazníci ich nájdu nielen na diaľničných a tranzitných ťahoch, ale aj v mestách či v turistických oblastiach. Veľká časť čerpacích staníc s touto službou zároveň ponúka možnosť občerstvenia v kaviarni či v reštaurácii.

Pripojenie k bezplatnej wi-fi sieti na čerpacej stanici Slovnaft si nevyžaduje zadanie hesla, zákazníkom s mobilným zariadením alebo osobným počítačom stačí vyhľadať a pripojiť sa k sieti na čerpacej stanici. Ako predvolená sa mu následne na jeho internetovom prehliadači zobrazí stránka Slovnaftu, následne si môžu bez obmedzení prezerať internetové stránky.

SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×