Elektronické diaľničné známky EDZ

V priebehu roka 2016 nahradí elektronická diaľničná známka doterajšie papierové diaľničné nálepky. Nové elektronické diaľničné známky sú dostupné na 151 vybraných čerpacích staniciach Slovnaft a Agip. Zoznam čerpacích staníc nájdete TU.

  • Platba za elektronickú diaľničnú známku je možná len prostredníctvom hotovosti alebo bankovej karty. Palivová karta ako platobný prostriedok zatiaľ akceptovaná nebude. O aktuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať.
  • Pri zakúpení elektronickej diaľničnej známky je potrebné uviesť krajinu pôvodu, ŠPZ a typ vozidla (osobný automobil/prívesný vozík) a typ diaľničnej známky, o ktorú máte záujem (10-dňová/mesačná/ročná). Pokladničný doklad o zaplatení nie je povinné si ponechať.
  • V prípade potreby daňového dokladu alebo reklamácie, môžete kontaktovať spoločnosť Skytoll na zákazníckej linke 02/35777777.

Dokumenty na stiahnutie:

INTERNETOVOM PORTÁLI

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×