Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Prineste použitý kuchynský olej na vybrané čerpacie stanice Slovnaft a prispejete tým k ochrane životného prostredia. Olej sa následne ďalej spracuje, zhodnotí a využije ako biopalivová zložka do motorovej nafty. Za odovzdaný olej získate extra bonusové body, ktoré môžete premeniť na odmeny podľa vášho výberu.

Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu a svojím zápachom pritiahne hlodavcov. Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť. Naša partnerská organizácia, spoločnosť Meroco, z neho vyrobí biopalivovú zložku, ktorú v Slovnafte primiešavame do motorovej nafty. Biopalivová zložka z použitého kuchynského oleja výrazne znižuje emisie skleníkových plynov.

Použitý kuchynský olej môžete odovzdať na 171 čerpacích staniciach po celom Slovensku. Je dôležité zbierať olej do suchých a čistých PET fliaš alebo originálnych obalov a bez zvyškov potravín. Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte obsluhe čerpacej stanice, ktorá vám pripíše bonusové body podľa množstva odovzdaného oleja. Za 1 dcl získate 1 bonusový bod.

Použitý kuchynský olej môžete odovzdať na týchto čerpacích staniciach:


VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY
×