Zber použitého kuchynského oleja

Prineste použitý kuchynský olej na vybrané čerpacie stanice Slovnaft a prispejete tým k ochrane životného prostredia. Olej sa následne ďalej spracuje, zhodnotí a využije ako biopalivová zložka do motorovej nafty. Za odovzdaný olej získate extra bonusové body, ktoré môžete premeniť na odmeny podľa vášho výberu.

Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu a svojím zápachom pritiahne hlodavcov. Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť. Naša partnerská organizácia, spoločnosť Meroco, z neho vyrobí biopalivovú zložku, ktorú v Slovnafte primiešavame do motorovej nafty. Biopalivová zložka z použitého kuchynského oleja výrazne znižuje emisie skleníkových plynov.

Použitý kuchynský olej môžete odovzdať na 212 čerpacích staniciach v 118 mestách a obciach Slovenska. Je dôležité zbierať olej do suchých a čistých PET fliaš alebo originálnych obalov a bez zvyškov potravín. Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte obsluhe čerpacej stanice, ktorá vám pripíše bonusové body podľa množstva odovzdaného oleja. Za 1 dcl získate 1 bonusový bod.

Použitý kuchynský olej môžete odovzdať na týchto čerpacích staniciach:

SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×