Motorové oleje pre záhradnú techniku

Výrobkový list
MOL Dynamic Garden 4T 10W-30
MOL Dynamic Garden 4T 30/40
MOL Dynamic Garden 2T
MOL Dynamic Forest

 

Motorové oleje pre malú záhradnú techniku

Zábehová prevádzka

Pred prvým naštartovaním motora naplňte olejovú nádrž vhodným druhom motorového oleja. Zariadenie používajte pri malom alebo strednom zaťažení počas celého zábehového času uvedeného v návode na obsluhu (zvyčajne 2-3 hodiny). Motorový olej vymeňte. Následne môžete zariadenie používať štandardným spôsobom.

Štandardná prevádzka

Motorový olej zabezpečuje dokonalú ochranu aj počas najintenzívnejšieho zaťaženia motora. Hladinu motorového oleja odporúčame skontrolovať pravidelne pred každým použitím zariadenia. Olej vymieňajte v intervaloch uvedených v návode na obsluhu zariadenia. Tento interval je pri väčšine zariadení 25 prevádzkových hodín, pri niektorých traktorových kosačkách 50 prevádzkových hodín.

Výkonnostné úrovne motorových olejov

Vyhľadajte v návode na obsluhu zariadenia požiadavku týkajúcu sa výkonnostnej úrovne motorového oleja. Používajte výhradne motorový olej, ktorý spĺňa predpísanú výkonnostnú úroveň, prípadne ju prevyšuje. Príklad: ak manuál zariadenia predpisuje použitie motorového oleja výkonnostnej úrovne API (American Petroleum Institute) SJ, môžete použiť aj motorový olej s vyššou výkonnostnou úrovňou, čiže API SL, prípadne API SM. Oleje nižšej výkonnostnej úrovne ako API SJ (napríklad API SF alebo API SG) v žiadnom prípade nepoužívajte.

Ďalšie užitočné informácie

Motorové oleje pre záhradnú techniku - všeobecné informácie

Dôležitou vlastnosťou dvojtaktných motorových olejov pre záhradnú techniku je, že na zabezpečenie dokonalej miešateľnosti s palivom obsahujú predrieďovaciu zložku. Dvojtaktný motorový olej dokonale chráni motor iba pri striktnom dodržaní zmiešavacieho pomeru predpísaného výrobcom motora. V prípade menšieho pomeru oleja nastáva opotrebovanie motora a pri zvýšenom obsahu oleja v zmesi môže dôjsť nielen k zvýšenému znečisteniu životného prostredia, ale aj k poškodeniu motora.

Výber vhodného motorového oleja pre štvortaktné motory záhradnej techniky sa začína v každom prípade dodržaním prísnych predpisov uvedených v návode na obsluhu zariadenia. Pri výbere motorového oleja musíme dbať na predpisy výrobcu motora, ktoré určujú vhodnú viskozitnú triedu a výkonnostnú úroveň motorového oleja.

Viskozita

Výrobcovia zvyčajne uvádzajú v manuáli zariadenia najvhodnejšiu viskozitnú triedu oleja v závislosti od okolitej teploty prostredia v tabuľkovej alebo grafickej podobe. Medzi odporúčaniami jednotlivých výrobcov zariadení je veľa podobností, ale vzhľadom na odlišné konštrukčné riešenia motorov sa môžu vyskytnúť aj menšie či väčšie odlišnosti.

Oleje na mazanie reťazí motorových píl

Reťaze motorových píl sa používajú pri vysokých otáčkach a veľkom zaťažení. Ich konštrukcia kladie na mazanie mimoriadne veľké nároky, pretože mazivo, ktoré sa dostane na reťaz motorovej píly, musí odolať naraz niekoľkým náročným zaťaženiam.

Oleje na mazanie reťazí motorových píl musia počas používania odolávať vysokým povrchovým tlakom a zároveň zabezpečiť odolnosť voči zadretiu a dostatočnú priľnavosť.

Oleje na mazanie reťazí motorových píl musia znižovať trenie počas prevádzky zariadenia, znižovať prevádzkovú teplotu a minimalizovať opotrebovanie reťaze a zubov. Priľnavosť oleja napomáha pri zabezpečení neustáleho optimálneho mazania a znižuje spotrebu oleja.

Odporúčania na použitie - MOL Dynamic Garden 4T

Odporúčania na použitie štvortaktných motorových olejov pre záhradnú techniku MOL Dynamic Garden 4T

Štvortaktné motory záhradných mechanizmov sa predávajú bez olejovej náplne. Kvalita použitého motorového oleja môže ovplyvniť priemernú životnosť motora až na 40 %.

Zábehová prevádzka

Pred prvým naštartovaním motora naplňte olejovú nádrž vhodným druhom motorového oleja. Zariadenie používajte pri malom alebo strednom zaťažení počas celého zábehového času uvedeného v návode na obsluhu (zvyčajne 2-3 hodiny). Motorový olej vymeňte. Následne môžete zariadenie používať bežným spôsobom.

Štandardná prevádzka

Motorové oleje MOL Dynamic Garden 4T zabezpečujú dokonalú ochranu aj počas najintenzívnejšieho zaťaženia motora. Hladinu motorového oleja odporúčame skontrolovať pred každým použitím zariadenia.

MOL Dynamic Garden 2T

Odporúčania na použitie motorových olejov pre dvojtaktné motory záhradnej techniky MOL Dynamic Garden 2T

V roku 2007 sa v spolupráci so spoločnosťou MTD Hungaria, Kft. uskutočnili prevádzkové skúšky, ktoré preukázali, že motorový olej pre dvojtaktné motory záhradnej techniky MOL Dynamic Garden 2T zabezpečuje pri dodržaní zmiešavacieho pomeru predpísaného výrobcom zariadenia dokonalú ochranu motora. Často sa stretávame s nesprávnym názorom, že na prípravu zmesi dvojtaktného motorového oleja a paliva je vhodné použiť väčšie množstvo oleja ako predpisuje výrobca, pretože to údajne zabezpečí „lepší mazací účinok“. Rozšírený je tiež zvyk nepoužívať na prípravu zmesi oleja a paliva motorový olej špeciálne vyvinutý pre dvojtaktné motory záhradnej techniky. V takýchto prípadoch sa takmer vždy používa aj vyšší pomer oleja v zmesi. Prevádzkové testy tieto mylné predstavy v plnej miere vyvrátili. Dokázali napríklad, že pri použití vyššieho pomeru oleja v zmesi (napr. namiesto pomeru 1:50 sa použil pomer 1:25) nedošlo k predĺženiu životnosti zariadenia. Naopak, sviečka nepracovala správne.

Pri dodržaní zmiešavacieho pomeru predpísaného v návode na obsluhu zariadenia zabezpečí motorový olej MOL Dynamic Garden 2T dokonalú ochranu motora a bezdymovú prevádzku.

Na zabezpečenie správneho zmiešavacieho pomeru odporúčame riadiť sa touto tabuľkou (tabuľka bola pripravená pre zmiešavací pomer 1:50)

Palivo
(liter)
MOL Dynamic
Garden 2T (ml)
0,25 5
0,5 10
0,75 15
1 20
1,5 30
2 40
3 60
4 80
5 100


Použitie vyššieho pomeru oleja v zmesi, prípadne použitie oleja, ktorý nie je primárne určený pre dvojtaktné motory záhradnej techniky alebo je výrazne lacnejší, nedokáže nahradiť predpísanú zmes paliva a moderného dvojtaktného motorového oleja pre záhradnú techniku.

Použitie iného zmiešavacieho pomeru, ako je uvedený v návode na obsluhu, môže viesť až k poškodeniu zariadenia!

Použitie väčšieho množstva oleja, ako je predpísané, znamená zbytočne vyššie náklady. Nepríjemnosti môže spôsobiť aj nesprávne fungovanie rôznych súčiastok motora (napr. sviečky). Navyše, spaľovanie zmesi s väčším množstvom oleja spôsobuje zvýšenú dymivosť a zbytočne zaťažuje životné prostredie.

Sprej na čistenie reťazí motocyklov

Použité vysoko účinné rozpúšťadlo spolu s detergentnými a disperznými prísadami zabezpečujú vynikajúci čistiaci účinok. Produkt rozpúšťa nečistoty, prach a zvyšky maziva zo všetkých častí reťaze, čo prináša excelentný čistiaci efekt.

Vysoko účinný čistiaci a odmasťovací prostriedok na motocyklové reťaze s "O" alebo aj "X" krúžkami.
Prostriedok dokonale očistí reťaz. Rozpúšťa a odstraňuje úsady z reťaze. Výrobok nepôsobí negatívne na materiál, z ktorého sú krúžky reťaze vyrobené.

Pred použitím dobre pretrepať!


Dokumenty k stiahnutiu:

teflónové mazivo na motocyklové reťaze vo forme spreja

Tento špičkový produkt obsahuje kombináciu priľnavostných prísad, tuhých modifikátorov trenia a vysokoúčinných protioderových prísad. Adekvátne rozpúšťadlo pomáha mazivu preniknúť do článkov reťaze. Silný priľnavostný účinok spolu s teflónom obsiahnutým v mazive zabezpečujú dlhodobú účinnosť. Protioderové prísady predlžujú životnosť reťaze a to aj za extrémnych prevádzkových podmienok.

Ponúka jedinečnú priľnavosť a ochranu voči oderu. Chráni pred koróziou a je odolný voči vode.

Ak sa toto mazivo používa pravidelne, zaregistrujete zvýšený výkon motocykla. Výrobok sa odporúča pre reťaze s "O" a tak isto aj pre reťaze s "X" krúžkami. MOL Dynamic Moto Chain O-X predlžuje životnosť reťaze.

Výrobok už svoju vynikajúcu kvalitu dokázal aj na pretekoch Moto GP.

Pred použitím dobre pretrepať!


Dokumenty k stiahnutiu:

teflónové mazivo na motocyklové reťaze vo forme spreja

Tento špičkový produkt obsahuje kombináciu priľnavostných prísad, tuhých modifikátorov trenia a vysokoúčinných protioderových prísad. Adekvátne rozpúšťadlo pomáha mazivu preniknúť do článkov reťaze. Silný priľnavostný účinok spolu s teflónom obsiahnutým v mazive zabezpečujú dlhodobú účinnosť. Protioderové prísady predlžujú životnosť reťaze a to aj za extrémnych prevádzkových podmienok.

Ponúka jedinečnú priľnavosť a ochranu voči oderu. Chráni pred koróziou a je odolný voči vode.

Ak sa toto mazivo používa pravidelne, zaregistrujete zvýšený výkon motocykla. Výrobok sa odporúča pre reťaze s "O" a tak isto aj pre reťaze s "X" krúžkami. MOL Dynamic Moto Chain O-X predlžuje životnosť reťaze.

Výrobok už svoju vynikajúcu kvalitu dokázal aj na pretekoch Moto GP.

Pred použitím dobre pretrepať!


Dokumenty k stiahnutiu:

syntetický olej pre dvojtaktné motory motocyklov

"pre 2-taktné motory, API TC+, JASO FD, CEC TSC-3, ISO-L-EGD"

MOL Dynamic Sprint 2T je vyrobený z vysokorafinovaných základových olejov a antioxidačných, protikoróznych, protioderových a detergentných prísad. Je nariedený, čo zabezpečuje dokonalé zmiešanie s palivom. Tiež spĺňa špeciálne požiadavky na mazanie vstrekovaním oleja. Nízky obsah popola a syntetické prísady proti dymivosti zabezpečujú nižšiu dymivosť motora a nižší obsah škodlivých emisných látok.

MOL Dynamic Sprint 2T je vhodný na mazanie všetkých benzínových dvojtaktných motorov, s katalyzátorom alebo bez katalyzátora, s klasickým mazaním (zmes benzínu a oleja) ako aj s nekonvenčným mazaním (vstrekovaním oleja), tam kde je predpísaný olej uvedených výkonnostných parametrov, alebo olej nižších výkonnostných parametrov. Môže byť používaný, s vynikajúcim výsledkom, v dvojtaktných motoroch mopedov, motocyklov, záhradnej techniky (benzínové kosačky, rotavátory, postrekové stroje a pod.) a osobných automobilov.

Olej zabezpečuje správne mazanie pri dodržaní zmiešavacieho pomeru, ktorý predpisuje výrobca motora v návode na obsluhu (zvyčajne je to 1:50).


Dokumenty k stiahnutiu:
×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×