ECO+ Autoplyn: Čistá energia

HĽADÁTE DOSTUPNÉ A OVERENÉ ALTERNATÍVNE PALIVO?

Atraktívnou voľbou je LPG (skvapalnený ropný plyn), najrozšírenejšie alternatívne palivo vo svete, šetrné k životnému prostrediu aj k vašim financiám. K širokému využitiu LPG prispela aj spoločnosť SLOVNAFT, a.s., keď na svojich servisných staniciach po celom Slovensku rozšírila svoje portfólio o značkový ECO+ Autoplyn.

PREČO JAZDIŤ NA LPG?

 • znížite celkové náklady na prevádzku vozidla
 • jazdíte ekologicky - auto poháňané plynom produkuje menej emisií
 • olej ostáva dlhšie čistejší a chod motora efektívnejší predlžuje sa jeho životnosť
 • zvýšite dojazdovú vzdialenosť až dvojnásobne, využitím oboch pohonov (LPG, benzín)
 • samotankovanie
 • atraktívny zákaznícky program BONUS KLUB
  (za každý natankovaný liter ECO+ Autoplynu budete odmenení)
 • efektívna správa vozového parku pre firemných zákazníkov
 • ECO+ Autoplyn je dostupný až na 108 z 253 čerpacích staniciach Slovnaft na celom Slovensku
 • ECO+ Autoplyn sa získava priamo v rafinérii pri spracovaní ropy, tým je garantovaná vysoká chemická čistota paliva
UŠETRITE S ECO+ UŠETRITE S ECO+
VIAC

Jazdou na ECO+ Autoplyn šetríte vaše financie

 • znížite celkové náklady na prevádzku vozidla
 • zvýšite dojazdovú vzdialenosť až dvojnásobne, využitím oboch pohonov (LPG, benzín)
 • motor ostáva čistejší a predlžuje sa jeho životnosť vďaka potlačeniu tvorby usadenín pri spaľovaní LPG
 • olej ostáva dlhšie čistejší a chod motora efektívnejší, predlžuje sa jeho životnosť

Výkon a spotreba pri jazde na LPG sú oproti klasickému palivu porovnateľné.

BUĎTE ECO+ BUĎTE ECO+
VIAC

Čistá energia na cesty

 • až o 21% nižšie emisie CO2 než pri bežných benzínových motoroch*
 • až o 74% menej oxidov dusíka (NOx) než naftový motor*
 • LPG sa priaznivo mieša so vzduchom a vďaka takmer dokonalému spaľovaniu sa významne obmedzuje vylučovanie znečisťujúcich látok do ovzdušia
 • LPG výrazne znižuje tvorbu tuhých emisií (sadze, dym, prach)

*zdroj: WLPGA

TANKUJTE KVALITU TANKUJTE KVALITU
VIAC

ECO+ Autoplyn je zmes uhľovodíkov (propán-bután) ktoré sa získavajú priamo v rafinérii pri spracovaní ropy. Počas výroby je ECO+ Autoplyn upravovaný špeciálnymi čistiacimi procesmi, vďaka ktorým neobsahuje látky spôsobujúce koróziu a znehodnotenie súčiastok palivového systému vozidla. Tým je garantovaná vysoká chemická čistota, ktorá ho zaraďuje medzi vysoko kvalitné palivá.

ECO+ Autoplyn nielenže spĺňa prísne požiadavky technickej normy STN EN 589, ale našim zákazníkom dávame viac napr. vyššie oktánové číslo. V reálnych podmienkach dosahuje aj viac ako 92 oktánov, čo je až o tri jednotky viac ako požiadavka normy.

ECO+ Autoplyn sa celoročne vyrába v kvalite podľa triedy C. Kvalita je vhodná na celoročnú prevádzku vozidla.

Pri tankovaní a v palivovej nádrži je v kvapalnom skupenstve. Je to plyn bez chuti a zápachu, ktorý je v plynnom skupenstve ťažší ako vzduch a v kvapalnom skupenstve ľahší ako benzín. Z bezpečnostného hľadiska sa preto do autoplynu pridáva stopové množstvo odorizantu, látky s výrazným zápachom , ktorý ľudské zmysly v prípade aj minimálneho úniku zachytia.

Tankujte len overené LPG

Vozidlo s pohonom LPG spotrebuje pri tankovaní o 50 % menej financií. Musí to však byť kvalitné LPG. Pri tankovaní neznámeho autoplynu je potreba servisného zásahu častejšia. Úspora pri tankovaní nekvalitného LPG neprináša ich majiteľom želaný efekt, často nepokryje náklady na odstránenie škôd. Stačí len byť zdravo obozretný a zvoliť si kvalitu.

Bezpečnosť

LPG palivové systémy spĺňajú vysoký bezpečnostný štandard. Na tento fakt má vplyv hlavne používanie homologizovaných komponentov a súčiastok, odborná montáž systémov a ich pravidelné technické kontroly v špecializovaných servisoch.

Či už pre autá dodatočne prerobené na plynový pohon alebo pre moderné osobné automobily s továrenskou prestavbou, je značkový ECO+ Autoplyn najlepšou a najbezpečnejšou voľbou.

Skvelá dostupnosť vďaka najširšej sieti čerpacích staníc Slovnaft

Výhodou LPG oproti iným alternatívnym palivám je aj široká dostupnosť tohto plynu na čerpacích staniciach po celom Slovensku.

ECO+ Autoplyn natankujete až na 108 servisných staniciach SLOVNAFT na celom Slovensku
A navyše za každý natankovaný liter ECO+ Autoplynu vás odmeníme. Stačí využívať atraktívny zákaznícky program BONUS Klub, vybrať si zo zaujímavej ponuky palivových kariet či sa zapojiť do sezónnych akcií na čerpacích staniciach Slovnaft.

Mapa čerpacích staníc, kde môžete natankovať ECO+ Autoplyn

SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

UŽITOČNÉ LINKY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×