Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

ECO+ Autoplyn vyvinul Slovnaft špeciálne pre potreby automobilových motorov. Kvalitu tohto paliva potvrdzujú desiatky miliónov najazdených kilometrov. ECO+ Autoplyn sa skladá predovšetkým z propánov a butánov, ktoré sa získavajú priamo v rafinérii pri spracovaní ropy. Tým je garantovaná vysoká chemická čistota paliva.

Výhody ECO+ Autoplynu

 • nižšie náklady na tankovanie
 • ekologická jazda - auto poháňané plynom produkuje menej exhalátov
 • lepší chod motora, dlhšia životnosť a nižšia hlučnosť
 • vyššia životnosť  motorového oleja
 • zdvojnásobenie dojazdovej vzdialenosti, vďaka možnosti využiť oba pohony (LPG, benzín) 
 • samotankovanie
 • atraktívny zákaznícky program BONUS KLUB
  (za každý natankovaný liter ECO+ Autoplynu budete odmenení)
 • ECOAutoplyn je dostupný až na 108 z 253 čerpacích staniciach Slovnaft na celom Slovensku
 • ECO+ Autoplyn sa celoročne vyrába v kvalite podľa triedy C. Kvalita je vhodná na celoročnú prevádzku vozidla.
Ušetrite s ECO+ Ušetrite s ECO+
VIAC

S ECO+ Autoplynom ušetríte

 • znížite si náklady na tankovanie
 • znížite si prevádzkové náklady
 • zvýšite si dojazdovú vzdialenosť až dvojnásobne, pretože môžete využiť oba pohony (LPG, benzín) 
 • výkon a spotreba pri jazde na LPG sú oproti klasickému palivu porovnateľné
 • pri súčasnej výhodnej cene autoplynu sa náklady na prestavbu osobného auta na kombinovaný pohon (LPG, benzín) vrátia po najazdení asi 18 tisíc km.

Tankujte len overené LPG

Pre majiteľa auta je jednoznačne najväčšou výhodou jazdy na LPG cena motorového paliva. Vozidlo na alternatívne palivo spotrebuje pri tankovaní o 50 % menej financií. Musí to však byť kvalitné LPG. Pri tankovaní neznámeho  autoplynu je servisný zásah pri výmene filtrov, membrán v regulátore či celkovom nastavení systému spravidla 4-5 krát častejší, než keď motorista tankuje značkový ECO+ Autoplyn, vyvinutý špeciálne pre automobilové motory. Úspora pri tankovaní nekvalitného LPG neprináša ich majiteľom želaný efekt, pretože odstránenie škôd ich môže vyjsť drahšie ako suma, ktorú ušetrili.

Buďte eko Buďte eko
VIAC

Čistá energia na cesty

ECO+ Autoplyn je ekologickou alternatívou voči klasickým motorovým palivám. Vďaka nízkemu obsahu síry, lepšiemu a čistejšiemu spaľovaniu autoplynu je tvorba emisií výrazne obmedzená, v porovnaní s klasickými kvapalnými palivami.

 • LPG produkuje menej CO₂ a produkuje až o 80 % menej exhalátov
 • LPG nevytvára žiadne tuhé emisie (sadze, dym, prach, oxidy síry), ani olovnaté zlúčeniny
 • ECO+ Autoplyn je jedinečný svojou čistotou, ktorá ho zaraďuje medzi vysoko kvalitné palivá.
Tankujte kvalitu Tankujte kvalitu
VIAC

LPG (Liquified petroleum gas), "skvapalnený ropný plyn" je najrozšírenejším alternatívnym motorovým palivom na Slovensku, šetrným k životnému prostrediu.

K širokému využitiu LPG prispela aj spoločnosť SLOVNAFT, a.s., keď na svojich čerpacích staniciach po celom Slovensku začala predávať aj značkový ECO+ Autoplyn. V súčasnosti je dostupný na viac ako sto čerpacích staniciach.

ECO+ Autoplyn je zmes uhľovodíkov (propán-bután) skladovaných pri nízkom tlaku v skvapalnenom stave. Pri tankovaní a v palivovej nádrži je v kvapalnom skupenstve. Je to plyn bez chuti a zápachu, ktorý je v plynnom skupenstve ťažší ako vzduch a v kvapalnom skupenstve ľahší ako benzín. Z bezpečnostného hľadiska sa preto do autoplynu pridáva stopové množstvo odorizantu, látky s výrazným zápachom , ktorý ľudské zmysly v prípade aj minimálneho úniku zachytia.

Propán a bután sú v plynnom skupenstve ťažšie ako vzduch. Preto pri úniku sa hromadia pri zemi a vypĺňajú najnižšie miesta pod úrovňou okolitého priestoru. V zmesi so vzduchom vytvárajú pri príslušnej koncentrácii výbušnú zmes.

LPG palivové systémy spĺňajú vysoký bezpečnostný štandard. Na tento fakt má vplyv hlavne používanie homologizovaných komponentov a súčiastok, odborná montáž systémov a ich pravidelné technické kontroly v špecializovaných servisoch.

Počas výroby ECO+ Autoplyn sú zložky ako propán a bután upravované špeciálnymi čistiacimi procesmi, počas ktorých sú zbavené nežiadúcich látok, vody a mechanických nečistôt. Preto ECO+ Autoplyn neobsahuje látky spôsobujúce koróziu a znehodnotenie súčiastok palivového systému vozidla.

 • Priaznivo sa mieša so vzduchom a vďaka takmer dokonalému spaľovaniu sa významne obmedzuje vylučovanie znečisťujúcich látok do ovzdušia.
 • Pri spaľovaní LPG sa netvoria karbónové usadeniny, takže motor je čistejší. Preto sa predlžuje aj životnosť pohybujúcich sa častí.
 • Keďže sa v motore netvoria karbónové usadeniny, olej zostáva dlhšie čistejší a interval jeho výmeny je možné predĺžiť.
 • ECO+Autoplyn svojimi vlastnosťami vo všetkých parametroch spĺňa prísne požiadavky technickej normy STN EN 589, v mnohých parametroch, ich svojimi vlastnosťami dokonca prevyšuje. Oktánové číslo ECO+ Autoplynu dosahuje min. 92 oktánov, čo je minimálne o tri jednotky viac ako požiadavka normy STN EN 589.

Skvelá dostupnosť vďaka najširšej sieti čerpacích staníc Slovnaft

Výhodou LPG oproti iným alternatívnym palivám je aj široká dostupnosť tohto plynu na čerpacích staniciach po celom Slovensku. ECO+ Autoplyn natankujete až na 108 čerpacích staniciach Slovnaft na celom Slovensku
A navyše za každý natankovaný liter ECO+ Autoplynu vás odmeníme. Stačí využívať atraktívny zákaznícky program BONUS Klub , vybrať si zo zaujímavej ponuky palivových kariet či sa zapojiť do sezónnych akcií na čerpacích staniciach Slovnaft.

Mapa čerpacích staníc, kde môžete natankovať ECO+ Autoplyn

UŽITOČNÉ LINKY
SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY
×