Karty bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) predstavuje súhrn identifikačných údajov o pohonných hmotách predávaných na čerpacích staniciach SLOVNAFT, a.s. a súhrn údajov potrebných na ochranu života a zdravia ľudí a životného prostredia.

UŽITOČNÉ LINKY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×