Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) predstavuje súhrn identifikačných údajov o pohonných hmotách predávaných na čerpacích staniciach SLOVNAFT, a.s. a súhrn údajov potrebných na ochranu života a zdravia ľudí a životného prostredia.

Aktuálne karty bezpečnostných údajov nájdete TU

×