Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania. Žiak zapojený v duálnom vzdelávaní získava vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre budúce povolanie v niektorej zo spoločností Skupiny SLOVNAFT. Systém duálneho vzdelávania sa vyznačuje najmä úzkym prepojením teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou v Slovnafte alebo v niektorej dcérskej spoločnosti.

Slovnaft, a. s., patrí medzi najmodernejšie rafinérsko-petrochemické spoločnosti v Európe. Ročne spracuje približne 6 mil. ton. Okrem výroby a veľkoobchodného predaja motorových a leteckých palív a plastov má najväčšiu maloobchodnú sieť čerpacích staníc na Slovensku.

Čo ti duálne vzdelávanie ponúka?

 • Praktické vyučovanie tvorí až 70% a uskutočňuje sa v tréningovej hale Duálnej akadémie, kde budeš pracovať s najmodernejšími technológiami
 • Príplatok za produktívnu prácu a podnikové štipendium
 • Príspevok na ubytovanie, cestovné a stravné
 • Bezplatné osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Po úspešnom ukončení štúdia pracovné miesto v Skupine SLOVNAFT

Študijné odbory, ktoré môžeš študovať pre Slovnaft:

 • Mechanik strojov a zariadení
 • Mechanik elektrotechnik

Spoločnosti Skupiny SLOVNAFT, ktoré participujú na programe:

 • SLOVNAFT, a.s.:
  • Mechanik elektrotechnik
 • SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s.
  • Mechanik elektrotechnik
  • Mechanik strojov a zariadení

Aké sú kritériá výberu?

 • Prospech
 • Správanie
 • Dochádzka
 • Hodnotenie školy
 • Reprezentácia školy, mimoškolské aktivity

Výberové konanie u zamestnávateľa bude prebiehať od 18. do 21. 3. 2019. O presnom termíne budeme záujemcov informovať. Termín na podanie prihlášky na strednú školu je 10. 4.2019.

Ako sa prihlásiť do duálneho vzdelávania?

V prípade záujmu o zapojenie do systému duálneho vzdelávania je potrebné do 28.2.2019 vyplniť žiadosť o duálne vzdelávanie u zamestnávateľa a zaslať na adresu: lucia.polcova@slovnaft.sk. Žiadosť môžete vyplniť tiež TU.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×