Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Program Skupiny MOL na podporu šikovných študentiek s výbornými výsledkami a so záujmom o štúdium technických predmetov.

Cieľom programu je podporiť študentky technických odborov počas ich vysokoškolského štúdia a prípadne aj v následnej kariére v segmente petrochémie, či iných technických oblastiach. Program sa realizuje od roku 2016. Hlavné formy podpory v projekte Female Engineers MOL Programme predstavuje ročné štipendium, ako aj financovanie účasti na medzinárodnej konferencii v technickej oblasti pre tri víťazky súťaže.

Viac na www.molgroup.info/en/female-engineers-mol-programme

×