Junior Freshhh

Junior Freshhh je súťaž určená pre študentov stredných škôl a 8-ročných gymnázií, ktorej cieľom je podporiť záujem študentov o prírodovedné predmety.

Hra pozostáva z online časti a z finále, ktoré je realizované prezenčnou formou priamo v Slovnafte.

Online časť sa skladá z 12 úloh z oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie.

V prezenčnom finále súťaží 5 najlepších tímov z online časti. Pre 5 najlepších tímov v kategórii stredných odborných a stredných priemyselných škôl (SOŠ a SPŠ) je pripravené samostatné finále, nakoľko majú od gymnázií odlišné osnovy.

Ďalšími súťažnými kategóriami sú NAJ škola a NAJ škola spomedzi SOŠ a SPŠ. Ocenenie a finančnú odmenu v hodnote 1000 EUR získa škola s najvyšším počtom aktívne hrajúcich tímov, ktoré dosiahnu aspoň 25% celkového počtu bodov. Pri NAJ škole spomedzi SOŠ a SPŠ je podmienkou dosiahnuť aspoň 20% celkového počtu bodov.

Cieľom súťaže je najmä popularizovať zábavnou formou štúdium prírodovedných predmetov. Súťaž je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti Slovnaft v oblasti práce s mladými ľuďmi – potenciálnymi zamestnancami spoločnosti.

UŽITOČNÉ LINKY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×