Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Deti sa nepýtajú ako, ale prečo... Chceme im pomôcť nájsť odpovede na ich otázky, a preto sme sa pustili do celoslovenskej odbornej súťaže Chémia pod pokrievkou – Skús pokus.

Do chemickej súťaže sa môžu zapojiť žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl spolu s pedagógom, ktorý tím vedie. Každý tím musí vymyslieť a demonštrovať chemický pokus s bežnými potravinami a zachytiť ho v minimálne 4-minútovom videu, ktoré pošle do súťaže.

Cieľom súťaže je, aby žiaci vnímali chémiu ako súčasť bežného života, získali nové vedomosti a naučili sa tímovej spolupráci. Tímy, ktoré originálne a kreatívne spracujú pokusy získajú hodnotné ceny. Viac informácií nájdete na www.slovnaftludom.sk/projekt/skus-pokus

×