Spolupráca s vysokými školami

Ak chcete objaviť svet rafinérsko-petrochemického priemyslu, Slovnaft vám ponúka viacero príležitostí už počas štúdia na vysokej škole. Príďte na prednášku našich odborníkov, dohodnite si u nás odbornú prax či konzultáciu bakalárky alebo diplomovky. Tí najlepší môžu získať štipendium alebo vyhrať súťaž o NAJ diplomovku.

Operačný manažment v chemickom priemysle

Operačný manažment v chemickom priemysle je študijný predmet, ktorý organizuje spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia.

Cieľom realizácie študijného predmetu je vzbudiť u študentov záujem o informácie a dianie v ropnom priemysle. Počas prednášok majú študenti možnosť stretnúť sa s odborníkmi a vedúcimi pracovníkmi spoločnosti SLOVNAFT, ktorí prednášky zastrešujú.

Súčasné trendy v praxi manažmentu

Súčasné trendy v praxi manažmentu je študijný predmet, ktorý organizuje spoločnosť SLOVNAFT, a.s. v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov 1. a 2. ročníka magisterského štúdia.

Cieľom realizácie študijného predmetu je prepojiť teoretické vedomosti študentov s praxou a poskytnúť im možnosť nadobudnúť poznatky z oblasti súčasných trendov v praxi manažmentu na príklade spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Prednášky zastrešujú členovia vrcholového manažmentu spoločnosti.

Konzultácie záverečných prác

Spoločnosť Slovnaft poskytuje študentom vysokých škôl a univerzít možnosť konzultácie bakalárskych a diplomových prác.

Študenti môžu konzultovať svoje záverečné práce v spoločnosti SLOVNAFT buď na základe toho, že spoločnosť vypíše témy záverečných prác, na ktoré sa môžu študenti prihlásiť alebo individuálnou požiadavkou na konzultácie záverečnej práce zadanej fakultou. Spoločnosť v takomto prípade posúdi relevantnosť témy a môže konzultácie študentovi umožniť.

NAJ diplomovka

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu

Súťaž je určená pre absolventov VŠ a univerzít a ich fakulty. Fakulty sú oslovené s výzvou, aby nominovali diplomové práce, ktoré sú spracované na kvalitnej úrovni a boli vypracované v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, alebo môžu byť ich témy pre spoločnosť relevantné.

Diplomové práce do súťaže nominujú oslovené fakulty. Diplomové práce sú následne interne posúdené, zamestnancami Spoločnosti a 3 najlepšie práce a ich fakulty sú finančne odmenené.

Slovnaft organizuje súťaž Naj diplomovka už od roku 2007.

Štipendium

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. poskytuje štipendium študentom posledného ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia, s cieľom podporiť ich odborný rozvoj počas štúdia a zabezpečiť si tak potenciálnych budúcich zamestnancov.

Odborná prax

Každoročne organizovaná Letná prax je určená pre študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

Letná prax prebieha v júli počas 3 týždňov. Spoločnosť vypíše témy Letnej praxe, na ktoré sa študenti môžu prihlásiť. Následne za podpory školiteľov na týchto témach pracujú a v závere praxe prezentujú svoje výsledky.

Okrem Letnej praxe poskytuje Slovnaft študentom možnosť realizácie odbornej praxe aj na základe individuálnych požiadaviek.

Exkurzie

Slovnaft zabezpečuje pre študentov vysokých škôl exkurzie do výrobnej časti podniku, kde im naši odborníci predstavia kľúčovú oblasť rafinérie – spracovanie ropy, ako aj mnohé iné nadväzujúce činnosti.

V prípade záujmu o exkurziu nás môže zástupca vysokej školy či univerzity kontaktovať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×