VEKTOR

VEKTOR je program určený pre žiakov vybraných stredných odborných škôl, ktorí majú záujem už počas štúdia získať praktické skúsenosti a pripraviť sa na prácu v niektorej zo spoločností Skupiny SLOVNAFT. Do programu sa môžu prihlásiť žiaci 1., 2. a 3. ročníka štúdia. Program funguje od školského roku 2015/2016 a máme momentálne zapojených 19 žiakov stredných odborných škôl.


Čo ti program VEKTOR ponúka?

Pre odbor Chemik operátor:

 • Štipendium za dobrý prospech
 • Vreckové
 • Bezplatné ubytovanie na internáte vo Vlčom hrdle
 • Príspevok na stravu
 • Príspevok na cestovné
 • Odborný výcvik v rafinérii
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky
 • Možnosť prepojenia teoretických poznatkov zo školy s praktickými skúsenosťami pod vedením skúsených odborníkov
 • Príležitosť pracovať po skončení školy v Slovnafte po dobu 12 mesiacov s možnosťou ďalšieho zamestnania

Pre odbor Mechanik elektrotechnik:

 • Štipendium za dobrý prospech
 • Odborný výcvik v rafinérii
 • Stravné lístky za každý deň výcviku
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky
 • Možnosť prepojenia teoretických poznatkov zo školy s praktickými skúsenosťami pod vedením skúsených odborníkov
 • Príležitosť pracovať po skončení školy v Slovnafte po dobu 12 mesiacov s možnosťou ďalšieho zamestnania


Kto sa môže do programu VEKTOR prihlásiť?

Do programu sa môžu prihlásiť žiaci 1., 2. a 3. ročníka vybraných škôl a odborov, medzi ktorými sú v školskom roku 2017/2018 zaradené nasledovné:

 • SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava
  • Odbor: Chemik operátor - technológ palív a biopalív
 • SOŠ elektrotechnická, Rybničná, Bratislava
  • Odbor: Mechanik elektrotechnik – silnoprúdová technika
  • Odbor: Mechanik elektrotechnik – automatizačná technika

Spoločnosti Skupiny SLOVNAFT, ktoré participujú na programe:

 • SLOVNAFT, a.s.
 • SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s.


Aké sú kritéria výberu?

 • Prospech
 • Správanie
 • Dochádzka
 • Hodnotenie školy
 • Reprezentácia školy, mimoškolské aktivity.


Aká je výška štipendia?

Výška štipendia závisí od ročníka v ktorom študuješ (sumy sú uvádzané brutto):

 • 2. ročník – 24 EUR/mesiac
 • 3. ročník – 35 EUR/mesiac
 • 4. ročník – 47 EUR/mesiac

Ako sa prihlásiť do programu VEKTOR?

V prípade záujmu o zaradenie do programu, je potrebné do 30. 04. 2019 poštou zaslať vyplnené, vytlačené a podpísané nasledovné dokumenty:

Adresa pre zasielanie žiadostí a príloh

Lucia Polcová
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese vektor@slovnaft.sk

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×