Čo si o programe GROWWW myslia jeho absolventi?

Zuzana Bryndzová Zuzana Bryndzová
GROWWW, Dielňa opráv rotačných strojov
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s.

V čom vidíš výhody absolventského programu GROWWW?

Výhodou programu je, že funguje už niekoľko rokov a má preto ucelený charakter. V GROWWW som od septembra 2018, konkrétne v dcérskej spoločnosti Slovnaftu – Slovnaft Montáže a Opravy, kde pracujem v Dielni opráv rotačných strojov ako technologička točivých strojov. Popri svojej agende absolvujem aj zaujímavé školenia a prednášky, vďaka ktorým mám možnosť spoznať celú výrobu v Slovnafte a oboznámiť sa s chodom jednotlivých oddelení. Človek si tak spraví všeobecný prehľad o fungovaní podniku a o tom, kde by chcel poprípade neskôr pôsobiť.

Vnímaš GROWWW ako dobrý štart tvojej kariéry?

Určite áno. Pretože ak je človek šikovný, prejavia oňho záujem. Aj preto by som program GROWWW určite odporučila ďalej. Ako absolventi nemáme ešte toľko praxe a často sa stretávame s tým, že teória zo školy funguje v praxi inak. Je preto dobré, absolvovať takýto tréningový program, pýtať sa skúsenejších kolegov. Tí sú vždy veľmi ústretoví a radi pomôžu, ak prejavíte ochotu a záujem učiť sa nové veci.

 

Andrej Fabian Andrej Fabian
Predajca, Verejné obstarávanie
SLOVNAFT, a.s.

Aký bol tvoj rok v programe GROWWW?

Ja som ho absolvoval na prelome rokov 2015 a 2016, na útvare Downstream Predaj. Hneď po vysokej škole som nabehol do pracovného režimu, ktorý je navyše sprevádzaný špeciálnymi rozvojovými aktivitami. Je to príjemné spestrenie, vyhnete sa tak okamžitému zaradeniu do kolobehu monotónnych pracovných povinností. Po celý rok so mnou spolupracoval môj mentor, mal som možnosť spoznať veľa nových, úžasných, entuziastických ľudí s podobným zápalom pre vec, Growwwákov z celej organizácie. Získať takúto sieť kontaktov mi zjednodušuje komunikáciu a orientáciu v organizačnej štruktúre aj v súčasnosti. Napríklad, keď som dostal úlohu, ktorá zahŕňala participáciu iných oddelení, práve vďaka GROWWW-u som vedel, na koho sa obrátiť.

Odporučil by si GROWWW terajším absolventom vysokých škôl?

Jednoznačne. Program GROWWW poskytuje jedinečný pohľad a skúsenosť k nábehu do pracovného života, ktorú človek na inej pracovnej pozícii nezíska. Spoznávate ľudí na skupinovej úrovni, tvoríte záverečný projekt, ktorý prezentujete pred veľkým publikom, cestujete a spoznávate rafinérsky svet. Ak má človek záujem naučiť sa niečo nové, neupadnúť do stereotypu a rád prijíma výzvy, tento program bude preňho ako stvorený.

 

Tomáš Mrkývka Tomáš Mrkývka
Manažér, Palivá
SLOVNAFT, a.s.

Čo ťa na programe GROWWW najviac oslovilo?

Okrem toho, že program je dobre koncipovaný a účastníci si osvoja veľa nových vedomostí, či už tréningami, exkurziami alebo prácou na projektoch, jednu z najväčších výhod vidím práve v networkingu medzi samotnými Growwwákmi. Títo mladí ľudia majú možnosť nadviazať medzi sebou kontakty, čo za niekoľko rokov, keď už budú na iných dôležitých pozíciách v rámci organizácie, budú môcť využívať a aj ich stále udržiavať. GROWWW predstavuje možnosť, ako sa dostať do skupiny tých najtalentovanejších absolventov a rozbehnúť svoju kariéru v jednej z najúspešnejších a najvýznamnejších spoločností v Európe.

Ako ti GROWWW pomohol v tvojej ďalšej kariére v Slovnafte?

Štúdium na vysokej škole som ukončil v roku 2007 a ešte cez prázdniny toho roku, od 1. augusta, som nastúpil do Slovnaftu na oddelenie Predaja Chemikálií. Počas programu som rotoval po rôznych oddeleniach, získaval som nové vedomosti a zručnosti, spoznal som veľmi veľa kolegov a s mnohými z nich spolupracujem až dodnes. Od svojej nadriadenej som v tom čase dostal zaujímavú úlohu – zabezpečiť predaj ropného zvyšku na účely testovania katalyzátora. Tento produkt sa dovtedy nikdy zo Slovnaftu nepredával, takže som musel obsiahnuť celú oblasť od zabudovania nového produktu do systémov, novej špecifikácie, colných náležitostí cez naplánovanie logistiky a neustálej komunikácie so zákazníkom. Tu som videl, aké komplexné výzvy môžu v Slovnafte nastať a veľmi ma to oslovilo.

 

Lukáš Noskovič Lukáš Noskovič
Manažér, Riadenie generálnych revízií
SLOVNAFT, a.s.

Ako si spomínaš na tvoje začiatky v GROWWW?

V novom prostredí má človek vždy obavy, nevie na koho sa obrátiť a nepozná fungovanie organizácie. Program GROWWW však túto „nepohodlnú“ fázu v kariérnom živote pomáha prekonať rýchlejšie, štruktúrovane a zaujímavo. Ja som ho absolvoval na útvare, kde som teraz manažér – Riadenie generálnych revízií. V pamäti mám dve veci, na ktoré si spomínam, akoby sa udiali včera. Keď sme sa stretli so všetkými Growwwákmi zo Skupiny MOL a mal som prvý raz pocit, že som členom silnej skupiny ľudí, ktorí sú plní očakávaní, nadšenia a chute meniť veci. Druhý moment bol ten, keď som získal prehľad o našom biznise a začali mi postupne dochádzať súvislosti. Prepojili sa získané vedomosti o našom priemysle s hlavnými cieľmi spoločnosti. Nesmierne ma motivuje, že viem, ako svojou prácou prispievam k ich dosiahnutiu.

Ako ti GROWWW pomohol v tvojej ďalšej kariére v Slovnafte?

GROWWW mi poskytol základ, na ktorom som mohol stavať. Tak ako každému z kolegov. Aj preto by som ho určite odporučil dnešným absolventom. Za programom je veľa rokov skúseností a veľa práce ľudí, ktorí ho neustále vylepšujú, a tak uľahčujú novým kolegom náskok do rozbehnutého vlaku. Nakoniec to však je ale na každom jednom z nás, čo si odnesie do ďalšieho života.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×