Krimichémia

Pridaj sa ku Kriminálke základných škôl a bojuj proti zločinu! Využi svoju najmocnejšiu zbraň – vedomosti z chémie!

Do projektu, ktorý od roku 2009 organizuje SOŠ chemická vo Vlčom hrdle s partnerskou podporou SLOVNAFTU, sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl. Na pozadí kriminálnej zápletky riešia žiaci rôzne chemické úlohy. Laboratórna časť prebieha v škole a finále spolu so slávnostným vyhodnotením zasa v Slovnafte. Pre všetkých účastníkov je pripravená exkurzia po rafinérii, najúspešnejší si odnesú notebook a inú hodnotnú elektroniku.

Krimichémia

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×