Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

V Slovnafte si uvedomujeme, aké hodnoty pre nás naši zamestnanci vytvárajú a ako významne sa svojou odbornosťou a kvalitami podieľajú na ďalšom raste i celkovom úspechu spoločnosti.


Akých kandidátov hľadáme

Naším cieľom je pracovať s aktívnymi ľuďmi, ktorí:

  • chcú zlepšovať svoje vlastné výsledky, a rovnako aj výsledky spoločnosti,
  • sú otvorení rozvíjaniu sa a získavaniu nových znalostí,
  • sú výkonní aj v multikultúrnom prostredí.

Čo ponúkame?

Naším hlavným cieľom je zabezpečiť, aby všetci naši zamestnanci cítili záväzok za úspech našej skupiny spoločností. Jedine tak dosiahneme, že na profesionálnom poli budeme medzi najlepšími. Sme presvedčení, že predovšetkým zosúladením cieľov jednotlivcov a organizácie môžeme udržať svoju obchodnú úspešnosť a postavenie na trhu.


Naše hodnoty

Základné hodnoty fungovania Slovnaftu a jeho materskej spoločnosti Skupiny MOL sú obsiahnuté v Etickom kódexe. Zaviazali sme sa dodržiavať ho a to isté očakávame aj od svojich kolegov.

UŽITOČNÉ LINKY

 

×