Firemná kultúra

Naša Skupina je charakterizovaná rôznorodosťou a prelínaním sa viacerých kultúr. Množstvo odborníkov z rôznych krajín tu spája všetky svoje sily a znalosti za účelom dosiahnutia spoločného cieľa.

Ľudia sú pre našu spoločnosť to najcennejšie. Ak by sme mali opísať zamestnancov skupiny MOL, stačilo by povedať: pochádzame z rôznych krajín a kultúr, ale svoje odlišné vlastnosti a zručnosti využívame tak, aby sme sa dobre a účinne dopĺňali.

Prispôsobivosť

Prispôsobivosť sa odzrkadľuje v našej každodennej práci: Prispôsobujeme sa náročným prírodným podmienkam na ropných a plynových poliach, kde hľadáme a ťažíme skryté poklady zeme. Rešpektujeme obyvateľstvo a životné prostredie všade tam, kde prepravujeme a upravujeme surovú ropu a zhodnocujeme výsledné produkty – palivá, mazivá a petrochemické produkty. Vychádzame v ústrety želaniam zákazníkov všade tam, kde budujeme a spravujeme maloobchodné čerpacie stanice. Rešpektujeme ľudskú individualitu vo všetkých aktivitách zameraných na rozvoj ľudských zdrojov.

Flexibilní sme aj z geografického hľadiska, pretože žijeme a pôsobíme na mnohých miestach po celom svete. Väčšina z nás pôsobí v strednej a východnej Európe. Sme však prítomní aj v oblastiach v okolí Baltického a Jadranského mora, v Rusku, na strednom Východe a v Pakistane.

Toto medzinárodné prostredie ponúka jedinečné možnosti kariérneho rastu a postupu. Zároveň však prináša aj veľké výzvy. Naši najlepší pracovníci účinne spájajú profesionálny prístup s otvorenosťou voči rôznorodému prostrediu a sú dostatočne flexibilní na to, aby sa vedeli prispôsobiť rôznym kultúram a nájsť správny prístup ako úspešne komunikovať so svojimi kolegami.


Kariérny rast a vlastný rozvoj

Všetci dobre vieme, že vynikajúce výsledky dosahujú len tí profesionáli, u ktorých sa skĺbia vynikajúce zručnosti s vôľou neustále sa vzdelávať. Naša spoločnosť preto ponúka širokú škálu programov, školení a vzdelávania zamestnancov, ktorými podporuje rozširovanie a prehlbovanie znalostí. Pracovníkov a celé tímy k vynikajúcim výsledkom motivujú aj ocenenia Chairman's Quality Award, Chairman's HSE Award alebo Lifetime Award Skupiny MOL.


Budovanie komunity a tímu

Nielen práca nás spája a robí našu skupinu vynikajúcou - veríme v silný stmelovací účinok spoločných podujatí, hier a slávností, kde sa nadväzujú a upevňujú osobné kontakty a väzby. Preto každoročne organizujeme Deň rodiny, podujatie, ktoré reprezentuje najdôležitejšie hodnoty, MOLympijské hry, ktoré posilnia telo aj dušu, aj Vianočné stretnutia zrkadliace magické tradície.

Naši zamestnanci radi súťažia aj medzi sebou - napríklad o najlepšiu fotografiu z letnej dovolenky, alebo pri tipovaní vývoja ceny ropy, ale sú odhodlaní podávať tie najlepšie výkony aj v medzinárodnom meradle, keď reprezentujú našu spoločnosť na World Corporate Games. Aj z iného hľadiska máme zásluhy na mnohých vynikajúcich výkonoch vo svete športu aj v oblasti kultúry - tým, že mnoho talentovaných športovcov aj umelcov je sponzorovaných SLOVNAFTom a Skupinou MOL.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×