Najčastejšie otázky

Z čoho sa skladá najmodernejší motorový olej?


Motorové oleje sa skladajú zo základového oleja a prísad. Moderné motorové oleje sa zvyčajne vyrábajú zo syntetického základového oleja. Ich zlepšená odolnosť proti starnutiu je potrebná na dosiahnutie očakávaných dlhých výmenných intervalov. To však samo osebe nestačí. Na zabezpečenie očakávaného výkonu oleja je potrebné použiť širokú škálu prísad.

Prečo výrobcovia vozidiel odporúčajú čoraz častejšie oleje s nižšou viskozitou?


Hlavným dôvodom je zníženie spotreby paliva, aby boli splnené čoraz prísnejšie emisné normy. Precíznejšie konštrukčné riešenie moderných motorov umožňuje ich použitie. V starších motoroch však môžu spôsobiť extrémne opotrebovanie a poruchu.

SAE 5W-30 = SAE 5W-30?


Dva rôzne typy motorového oleja SAE 5W-30 majú rovnakú viskozitu pri 100 °C. Pri vysokom zaťažení a otáčkach motora (napr. na diaľnici) však môžu byť teploty oleja v motore oveľa vyššie. Oleje sa potom môžu správať inak. Tieto rozdiely sa neprejavujú vo viskozitnej triede SAE, ale iba v špecifikáciách (viskozita cHTHS), preto sa pri výbere motorového oleja vždy odporúča postupovať podľa návodu na obsluhu alebo sa riadiť našim online poradcom pre motorové oleje a mazivá.


Je možné vzájomne zamieňať a používať olej s nízkou a štandardnou viskozitou HTHS?


Neodporúča sa zamieňať ich, pretože spoje a uloženia špecifikované výrobcom vozidla sú dimenzované pre špecifické HTHS. Použitie nesprávneho motorového oleja môže poškodiť váš motor.<br />
Je dôležité, aby ste používali taký motorvý olej, ktorý spĺňa špecifikácie v návode na obsluhu vozidla.

Prečo potrebujete vymeniť svoj motorový olej?


Existujú tri rôzne dôvody, prečo potrebujete vymeniť motorový olej: degradácia základného oleja, vyčerpanie aditív alebo nahromadenie nečistôt. Všetky tri dôvody sa môžu vyskytnúť aj súčasne. Ak niektorý zo spomínaných parametrov dosiahne kritickú úroveň, olej by sa mal vymeniť. Kedy sa to stane, sa dá určiť iba testovaním parametrov oleja. Preto sa odporúča riadiť sa pokynmi výrobcu vozidla.

Aký dlhý môže byť výmenný interval oleja?


Dĺžku výmenného intervalu nikdy neurčuje výrobca motorového oleja. Je ním výrobca vozidla, ktorý určí požadovanú výkonnostnú úroveň motorového oleja na základe vlastných testov. Určí tiež to, aký dlhý môže byť výmenný interval pri takomto oleji. Výrobca motorového oleja zaručuje, že výrobok spĺňa špecifikácie výrobcu vozidla.

Po akom čase sa odporúča meniť motorový olej s nízkym ročným počtom najazdených kilometrov?


V prvom rade treba dodržiavať pokyny v návode na obsluhu vozidla. Ak nie je výmenný interval uvedený v návode na obsluhu, odporúča sa meniť motorový olej každý rok, pretože procesy starnutia oleja prebiehajú aj vtedy, keď sa motor nepoužíva.

Dá sa následným aditivovaním predĺžiť doba výmeny oleja? Je možné motorový olej vylepšiť následným aditivovaním?


Všetky zložky motorového oleja aj ich vzájomné pomery sú zvolené veľmi presne. Preto sa neodporúča pridávať k oleju žiadne ďalšie prísady alebo zázračné elixíry. S najväčšou pravdepodobnosťou narušia rovnováhu a narobia viac škody ako úžitku.

Akú farbu má použitý motorový olej?


Pre použitý olej je charakteristické, že sa jeho farba zmení a stmavne. Je to preto, že aditíva v motorovom oleji plnia svoju úlohu pri rozpúšťaní a „obalení“ kontaminantov. Do motorového oleja sa môže dostať široká škála vonkajších nečistôt a sadzí, ktoré sa nesmú hromadiť v motore. Sú viazané prísadami primiešanými do motorových olejov a následne odstránené zo systému vďaka výmene motorového oleja.

Akým spôsobom je možné zabrániť oxidácii a tým starnutiu motorového oleja?


V závislosti od tlaku, teploty, typu plynu a typu oleja môže motorový olej obsahovať 10 až 20 % rozpusteného vzduchu. Jedna z najnovších špecifikácií API stanovuje limit CK-4 na množstvo rozpusteného vzduchu, aby sa dosiahol ešte dlhší výmenný interval oleja. Na dosiahnutie tohto cieľa používajú výrobcovia motorových olejov vysokokvalitný základový olej a vylepšený balík aditív, aby sa minimalizoval počet takmer neviditeľných vzduchových bublín.

Prečo existuje toľko rôznych druhov motorových olejov?


Medzi motorovými olejmi môžu byť rozdiely v tekutosti (viskozite), zložení a výkone. V závislosti od konštrukcie fungujú rôzne motory optimálne s motorovými olejmi rôznej viskozity. Okrem toho môžu byť potrebné rôzne stupne ochrany proti opotrebeniu alebo rôzna schopnosť zvládať sadze. Konštrukčné materiály vozidiel (napr. tesnenia) sa tiež môžu líšiť a motorový olej musí byť s nimi kompatibilný. Správny výber motorového oleja je ovplyvnený aj okolitou teplotou, zaťažením a prevádzkovými podmienkami.

Pri akej najnižšej teplote je možné naštartovať motor automobilu?


Špecifikácia SAE používaná na označenie viskozity motorových olejov definuje minimálnu teplotu, pri ktorej je možné bezpečne naštartovať motor s konkrétnym typom motorového oleja. Požiadavka je -25°C pre SAE 10W-40 a -30°C pre SAE 5W-30. Motorový olej SAE 0W-20 zaistí naštartovanie motora pri teplotách až -35°C. Takže napríklad v strednej Európe sa motoristi v zimné rána nemajú čoho báť.

Prečo potrebujú motocykle špeciálny motorový olej?


Na motocykloch sú motor a prevodovka mazané rovnakým olejom, pretože zdieľajú spoločný olejový systém. Okrem toho je spojka umiestnená aj v olejovom priestore a pre jej správnu funkciu sú potrebné špeciálne prísady. Preto sa neodporúča používať motorové oleje osobných automobilov, tie totiž neposkytujú mazanie a ochranu spojky.

Čo je viacstupňový motorový olej?


Pri použití viacstupňového motorového oleja nie je potrebné používať rôzne motorové oleje pre zimné a letné poveternostné podmienky. Viacrozsahové motorové oleje sa môžu používať vo všetkých ročných obdobiach. Viskozita viacstupňových motorových olejov za studena je označená číslom pred W a viskozita za tepla číslom za W.

Môžem v mojom aute použiť olej s nižšou viskozitou?


Neodporúča sa zmena viskozity, ktorá je uvedená v návode k motoru, pretože konštrukčné prvky motora ju vyžadujú. Motorový olej s nižšou viskozitou, ako je odporúčaná, môže spôsobiť narušenie olejového filmu a extrémne opotrebovanie. Používanie motorových olejov, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v návode na obsluhu, zaručuje, že sa zabráni poruche motora.

Aké sú funkcie nemrznúcich chladiacich kvapalín?


Nemrznúca chladiaca kvapalina ponúka viac než len ochranu proti zamrznutiu. Jej hlavnou funkciou je odvádzať teplo z motora počas prevádzky. Poskytuje tiež ochranu proti korózii, mazanie obehového čerpadla a zabraňuje kavitácii.

Prečo potrebujem špeciálny olej pre diferenciály s limitovaným sklzom?


Z konštrukčných dôvodov môže dôjsť k preklzovaniu spojky zabudovanej v diferenciáli. Aby sa tomu zabránilo, mala by sa použiť špeciálna prísada nazývaná LS. Vďaka nej prevodový olej poskytuje trecie vlastnosti potrebné na správne fungovanie diferenciálu s limitovaným sklzom.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×