Vyplňte náš dotazník a my vám povieme, ako je na tom váš manažment mazania v porovnaní s osvedčenou praxou vo vašom odvetví

Konsolidácia mazív

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Aká je bežná prax vo vašej spoločnosti týkajúca sa plnenia úloh mazania? Ktoré z týchto tvrdení je pravdivé?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Aké kritériá sa používajú na výber mazív pre stroje?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Ako vyberáte mazivo pre konkrétny stroj?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Čo je základom racionalizácie a konsolidácie používaných mazív?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Ktorá odpoveď sa najlepšie hodí na praktiky obstarávania vašej spoločnosti?

Skladovanie, výdaj

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie odrážajú vaše praktiky ohľadom skladovania mazív?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Ako sú skladované mazacie oleje a mazacie tuky v malých baleniach?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Ako sú plnené stroje mazacím olejom?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Ako sú mazané stroje vybavené maznicami?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Ako oddeľujete a odlišujete použitý olej?

Kontrola kontaminácie

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Aké metódy na ochranu vašich strojov používate pred znečistením pochádzajúcim z prostredia a technologických procesov?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Aký typ mobilného filtračného zariadenia používate vo vašom závode?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Ako spravujete mazacie systémy s náplňou viac než 2 000 litrov?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Aké nástroje máte k dispozícii na mieste pre kontrolu hladiny oleja v prevodovke?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Ako sa určuje cyklus pre výmenu mazacieho oleja a filtra?

Diagnostika oleja

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Aké stroje a vzorkovacie miesta sú označené vo vašom diagnostickom programe oleja?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Ako často odoberáte vzorky zo strojov a vzorkovacích miest?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Máte súbor analýz oleja definovaný pre každý typ stroja?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Aké výstražné limity používate na vyhodnotenie výsledkov a ako ich definujete?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Ako sa interpretujú a komunikujú výsledky testov oleja v rámci závodu?

Vzorkovanie olejov

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Ako sú vzorky odoberané z uzavretých nádrží, napr. mazacích systémov prevodových skríň?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Ako získavate vzorky oleja z mazacích systémov pod tlakom (napr. hydraulické systémy)?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Ako identifikujete miesto odberu pre daný stroj?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Ako zabezpečujete školenie pracovníkov pre odber vzoriek, aby sa odber vzoriek vykonával správne?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Aké ďalšie informácie by sme mali poskytnúť pri analýze vzoriek oleja okrem identifikácie zariadenia?

Vzdelávanie, školenia

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Aké kritériá používa vaša spoločnosť - vedomosti, skúsenosti, atď. - pri výbere technikov mazania?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Koľko času každý rok venujú školeniam vaši technici mazania?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Aké sú odborné požiadavky na zamestnancov, ktorí vykonávajú úlohy mazania?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Aký druh odbornej kvalifikácie by mali mať osoby zodpovedné za program testovania oleja vo vašej Spoločnosti?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Ako často mávate výrobné a údržbové stretnutia týkajúce sa problémov mazacej technológie?

Registrácia

Vyznačené polia sú povinné.

Registrácia

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Výsledok vám bude zaslaný na váš e-mail

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×