Vyplňte náš dotazník a my vám povieme, ako je na tom váš manažment mazania v porovnaní s osvedčenou praxou vo vašom odvetví

Konsolidácia mazív

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Aká je bežná prax vo vašej spoločnosti týkajúca sa plnenia úloh mazania? Ktoré z týchto tvrdení je pravdivé?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Aké kritériá sa používajú na výber mazív pre stroje?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Ako vyberáte mazivo pre konkrétny stroj?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Čo je základom racionalizácie a konsolidácie používaných mazív?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Ktorá odpoveď sa najlepšie hodí na praktiky obstarávania vašej spoločnosti?

Skladovanie, výdaj

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie odrážajú vaše praktiky ohľadom skladovania mazív?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Ako sú skladované mazacie oleje a mazacie tuky v malých baleniach?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Ako sú plnené stroje mazacím olejom?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Ako sú mazané stroje vybavené maznicami?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Ako oddeľujete a odlišujete použitý olej?

Kontrola kontaminácie

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Aké metódy na ochranu vašich strojov používate pred znečistením pochádzajúcim z prostredia a technologických procesov?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Aký typ mobilného filtračného zariadenia používate vo vašom závode?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Ako spravujete mazacie systémy s náplňou viac než 2 000 litrov?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Aké nástroje máte k dispozícii na mieste pre kontrolu hladiny oleja v prevodovke?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Ako sa určuje cyklus pre výmenu mazacieho oleja a filtra?

Diagnostika oleja

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Aké stroje a vzorkovacie miesta sú označené vo vašom diagnostickom programe oleja?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Ako často odoberáte vzorky zo strojov a vzorkovacích miest?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Máte súbor analýz oleja definovaný pre každý typ stroja?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Aké výstražné limity používate na vyhodnotenie výsledkov a ako ich definujete?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Ako sa interpretujú a komunikujú výsledky testov oleja v rámci závodu?

Vzorkovanie olejov

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Ako sú vzorky odoberané z uzavretých nádrží, napr. mazacích systémov prevodových skríň?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Ako získavate vzorky oleja z mazacích systémov pod tlakom (napr. hydraulické systémy)?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Ako identifikujete miesto odberu pre daný stroj?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Ako zabezpečujete školenie pracovníkov pre odber vzoriek, aby sa odber vzoriek vykonával správne?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Aké ďalšie informácie by sme mali poskytnúť pri analýze vzoriek oleja okrem identifikácie zariadenia?

Vzdelávanie, školenia

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

1 Aké kritériá používa vaša spoločnosť - vedomosti, skúsenosti, atď. - pri výbere technikov mazania?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

2 Koľko času každý rok venujú školeniam vaši technici mazania?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

3 Aké sú odborné požiadavky na zamestnancov, ktorí vykonávajú úlohy mazania?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

4 Aký druh odbornej kvalifikácie by mali mať osoby zodpovedné za program testovania oleja vo vašej Spoločnosti?

Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu spoločnosť

5 Ako často mávate výrobné a údržbové stretnutia týkajúce sa problémov mazacej technológie?

Registrácia

Vyznačené polia sú povinné.

Registrácia

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Výsledok vám bude zaslaný na váš e-mail

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×