Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Kontaktujte nás

Contact map

AUTOMOBILOVÝ SEGMENT

PRIEMYSELNÝ SEGMENT

PREDAJCA PRE KĽÚČOVÝCH ZÁKAZNÍKOV - AUTOMOBILOVÝ SEGMENT

PREDAJCA PRE KĽÚČOVÝCH ZÁKAZNÍKOV - PRIEMYSELNÝ SEGMENT

Prosím, kontaktujte nás!


TECHNICKÉ PORADENSTVO

Milan Rášo
milan.raso@slovnaft.sk
+421258597264
Lenka Paštiaková
lenka.pastiakova@slovnaft.sk
+421258595125


KONZULTANT PRE PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE

Peter Ševčík
peter.sevcik2@ext.slovnaft.sk
+421 908 640 185


PRÍJEM OBJEDNÁVOK


ZÁKAZNÍCKE CENTRUM SLOVNAFT, a.s.

predaj.maziva@slovnaft.sk
moldynamic@slovnaft.sk
+421240557800
×