ADBLUE

ADBLUE

NOx redukčné činidlo pre SCR systémy

AdBlue® NOx redukčné činidlo je navrhnuté na znižovanie obsahu emisií oxidov dusíka z vozidiel vybavených SCR (selektívna katalytická redukcia). Nemecká automobilová asociácia (VDA) garantuje vysokú a stálu kvalitu AdBlue.

 

Užitočné tipy pre správne používanie AdBlue

  • Nepoužívajte Vaše vozidlo bez AdBlue!
  • AdBlue je agresívna látka, preto používajte pri skladovaní a plnení len také pomôcky a zariadenia, ktoré sú vhodné na daný účel.
  • Zabezpečte, aby skladovacia teplota bola v rozmedzí od -10°C do +30°C počas celého roka, pretože AdBlue pod touto hranicou zamŕza a nad touto hranicou sa začína intenzívne rozkladať.
  • Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu nečistôt, vody, paliva, prachu a pod. do Adblue, pretože to môže mať za následok poruchu systému SCR.

AdBlue - Často kladené otázky

Bude moje vozidlo fungovať bez AdBlue?
Áno, ale emisie znečisťujúcich látok z vozidla sa zvýšia nad povolené hranice. Kým znovu nedoplníte AdBlue, palubný diagnostický systém (OBD) bude znižovať výkon.

Je AdBlue prísada do nafty?
Nie, prípravok AdBlue funguje v samostatnom systéme. AdBlue sa nesmie miešať s palivom.

Zníži sa používaním AdBlue spotreba paliva?
Áno, nepriamo. Naftové motory, ktoré si vyžadujú SCR technológiu sú navrhnuté tak, aby ich spotreba bola nízka, t. j. ich výkon je dobrý.

Ako dlho môžem AdBlue používať?
Môže sa používať 12 mesiacov po otvorení skladovacej nádoby za predpokladu, že sa dodržiavajú kritériá na vhodné skladovanie.

Je AdBlue nebezpečná látka?
Nie. AdBlue prísada je bezfarebná, priehľadná kvapalina s jemným čpavkovým zápachom. Je netoxický, nie je nebezpečný a je nehorľavý.

Môže sa AdBlue riediť s čímkoľvek?
Nie. Hoci AdBlue® tvorí zo 67,5 % voda, jeho riedenie, dokonca aj destilovanou vodou, môže viesť k poruche SCR systému.


Použitie

  • Vozidlá vybavené systémom SCR (selektívna katalytická redukcia)
  • Vozidlá spĺňajúce emisné limity Euro IV, Euro V a Euro VI
VlastnostiVýhody
Prísne riadená kvalita
  • Dlhá životnosť SCR systému dodatočnej úpravy výfukových plynov
Používate správne mazivo?

Technické informácie

Špecifikácie a schválenia

ISO 22241-1:2006
DIN 70070

Typické vlastnosti

Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]1,090
Merná hmotnosť pri 20°C [g/cm3]1,087 - 1,093
Teplota kryštalizácie [°C]-11

Balenie

Voľne sťahovateľné dokumenty

Naposledy zobrazené

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×