MOL Hydro HV 46

MOL Hydro HV 46

Viacstupňový hydraulický olej

Viacstupňový hydraulický olej s výkonnostnou úrovňou výrazne presahujúcou požiadavky ISO HV. Vďaka svojej vynikajúcej tepelnej a mechanickej stabilite je výborný pre použitie vo vonkajšom prostredí, v hydraulických systémoch pracujúcich v širokom rozsahu teplôt.


Použitie

 • Zariadenia pracujúce v širokom rozsahu teplôt
 • Hydraulické systémy pracujúce pri vysokých tlakoch a v ťažkých prevádzkových podmienkach
 • Priemyselné zariadenia pracujúce pri nízkych teplotách (čerpadlá, servosystémy)
 • Hydraulické lisy pracujúce vnútri aj vonku
 • Hydraulické systémy obrábacích strojov
 • Hydraulické systémy zemných a lesníckych strojov
 • Cirkulačné systémy
VlastnostiVýhody
Vysoký viskozitný index
 • Optimálne mazanie a spoľahlivá prevádzka v širokom rozsahu prostredí a teplôt
 • Nízke hydraulické straty
 • Bezpečné použitie počas celého roka
Vynikajúca strihová stálosť
 • Vytvára pevný mazací film aj pri väčšom zaťažení
Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu
 • Protioderové vlastnosti blížiace sa vlastnostiam prevodových olejov
 • Spoľahlivá prevádzka, aj v zariadeniach vystavených veľkému zaťaženiu pri vysokých tlakoch
 • Dlhá životnosť zariadení
Vynikajúca tepelná a hydrolytická stálosť
 • Zabezpečuje spoľahlivú prevádzku servopohonov a regulačných ventilov
 • Dlhý výmenný interval oleja
Vynikajúca filtrovateľnosť
 • Prítomnosť vlhkosti nezhorší filtrovateľnosť
 • Plánovaná nízka spotreba filtrov aj v prípade použitia 2-3 mikrónových filtračných vložiek
Rýchla odlúčivosť vzduchu pri nízkej penivosti
 • Stabilný, hladký mazací film medzi trecími plochami, dlhšia životnosť zariadení
 • Nižšie riziko kavitácie
Dobrá odlúčivosť vody
 • Chráni voči abnormálnej korózii a opotrebeniu zariadenia
 • Dlhší výmenný interval oleja a životnosť zariadenia
Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti
 • Spoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotách
Používate správne mazivo?

Technické informácie

Špecifikácie a schválenia

ISO 11158 HV
ISO-L-HV
DIN 51524-3 (HVLP)
Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2
SAE MS1004 Type HV
AFNOR NF-E-48603 (HV)

Typické vlastnosti

Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]0,865
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]45,1
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]8,1
Viskozitný index154
Bod tuhnutia [°C]-42
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]220

Balenie

Voľne sťahovateľné dokumenty

Naposledy zobrazené

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×