Diagnostika chladiacich kvapalín CoolCheck

Sledujte stav chladiacich systémov vašich strojov prostredníctvom pravidelných analýz chladiacich kvapalín a znížte náklady na servis včasným odhalením porúch!

Chladiace systémy s efektívnou prevádzkou; nižšie náklady na servis.

Pomocou diagnostiky CoolCheck je možné priebežne monitorovať stav chladiaceho systému a v zárodku odhaľovať poruchy, aby bolo možné včas zasiahnuť a predchádzať alebo eliminovať možné poruchy, a tým znížiť náklady na servis.

Chladiace systémy hrajú dôležitú úlohu z hľadiska dosahovania nízkej spotreby paliva a efektívnej prevádzky spaľovacieho motora.

 

Eliminujte poruchy chladiaceho systému a udržte nízke náklady na údržbu!

Poruchy v chladiacich systémoch spôsobujú takmer 40 % porúch vozidiel. K takmer polovici poruchám by vôbec nedošlo ak by chladiaci systém fungoval správne.

Príliš nízka alebo príliš vysoká teplota chladiacej kvapaliny alebo motora zapríčiňujú tieto poruchy. Vo väčšine prípadov sú príčinou porúch chladiaceho systému nesprávne zvolené, nekvalitné alebo opotrebované chladiace kvapaliny.

S pomocou našich služieb dokážete včas odhaliť neželané poruchy. Poskytujeme:

 • identifikáciu skrytých porúch, ktoré zvyčajne nie je možné odhaliť,
 • skrátenie alebo eliminácia prestojov a odstávok,
 • zníženie nákladov na údržbu,
 • lepšie a presnejšie plánovanie údržby,
 • optimalizované výmenné intervaly oleja a chladiacej kvapaliny,
 • zvýšenie spoľahlivosti vašich vozidiel a strojov.

 

Priebeh diagnostiky CoolCheck

Ako funguje diagnostika chladiacich kvapalín?

Z výsledkov fyzikálnych a chemických analýz chladiacej kvapaliny získame cenné informácie o stave chladiacej kvapaliny a systému, v ktorom sa kvapalina používala.

Na základe týchto informácií môžeme vyvodiť závery o správnom alebo abnormálnom chode strojov a správnom či nesprávnom výbere chladiacej kvapaliny. Fyzikálne a chemické parametre chladiacej kvapaliny sa menia vzhľadom na prirodzené opotrebenie a pri nesprávnom používaní systému alebo v prípade prieniku znečisťujúcich látok do chladiacej kvapaliny môže dochádzať k ďalším a rýchlejším zmenám.

Vďaka týmto analýzam zvyšujeme efektívnosť údržby. Bohatšie znalosti o aktuálnych vlastnostiach chladiacich kvapalín výrazne uľahčujú vyhodnocovanie výsledkov testov.

Komplexný proces v 4 krokoch

Odber vzoriek

Odoberte vzorku zo stroja!

Pre odber vzoriek vám poskytneme vzorkovacie nádoby, ručnú pumpu a návod s presným popisom postupu pre odber vzoriek.

Doručenie vzoriek

Vyplňte údaje o vzorke a zariadení do formuláru a pošlite nám ich!

Zašlite nám vzorku vo vzorkovacej nádobe spolu s vyplneným formulárom.

Analýza

Fyzikálne a chemické analýzy vzoriek sa následne vykonávajú v našom laboratóriu MOL WearCheck, ktoré je vybavené špeciálnymi a rýchlymi prístrojmi

Analyzované parametre sa môžu líšiť v závislosti od chladiacej kvapaliny.V prípade záujmu o podrobnosti kliknite sem!

Posudok experta

Naši skúsení tribodiagnostici analyzujú výsledky testov.

Výsledky testov sú do 96 hodín. Laboratórne hlásenie s odporúčaniami je posielané emailom.

Zmeny stavu strojov a chladiacej kvapaliny sa dajú ľahko sledovať, pretože laboratórne hlásenia budú okrem aktuálnych údajov obsahovať aj výsledky predchádzajúcich troch testov. Analyzovanie dostatočného počtu vzoriek tiež umožní dospieť k všeobecným záverom, ako je nevyhnutnosť zmeny praktík údržby, oslovenie iných dodávateľov náhradných dielov a pod.

Analýzy

Všeobecné audity a definícia životnosti

Vonkajší vzhľad poskytuje spoľahlivé informácie o znečistení chladiacej kvapaliny a odhaľuje nežiadúce chemické procesy z minulosti.

Zápach predovšetkým poskytuje užitočné informácie o znečisťujúcich látkach, ktoré prenikli do chladiacej kvapaliny a či došlo k prípadnému prehriatiu systému.

Schopnosť neutralizácie kyselín alebo alkalická rezerva je v pomere k zostávajúcej životnosti maziva.

Refraktometrický faktor úzko súvisí s koncentráciou glykolu, ktorá je v prípade chladiacich kvapalín kritickým parametrom.

Bod kryštalizácie a bod varu poskytujú priame informácie o teplotných limitoch pre použiteľnosť chladiacej kvapaliny.

Vodivosť pomáha expertom vytvoriť si názor pri posudzovaní stavu chladiacej kvapaliny a chladiaceho systému, ktorý by v opačnom prípade mohol byť ovplyvnený inými parametrami.

Testy korozívneho a kavitačného poškodenia

Zníženie obsahu dusitanov a dusičnanov poukazuje na vyčerpanie inhibítorov korózie v chladiacej kvapaline.

Ak koncentrácia chemických prvkov v aditívach klesne na neprijateľnú úroveň, vypovedá to o možnom chemickom a mechanickom poškodení v chladiacom systéme a chladeného zariadenia.

Odhalenie prípadných nezrovnalostí v údržbe

Príliš vysoká koncentrácia chemických prvkov je dôkazom prítomnosti solí, ktoré spôsobujú tvrdosť vody a poukazuje na použitie vody nedostatočnej kvality.

Vysoký obsah chloridov, sulfátov a fosforu vypovedá o nedostatočnom čistení chladiaceho systému, môže spôsobiť jeho poškodenie.

Testovanie korózie a opotrebenia v chladiacich systémoch a hlavných chladených jednotkách, ako sú motory a ich pomocné jednotky - EGR chladiče, chladiče so vzduchovým prívodom, turbodúchadlá a prevodovky

Ak chladiaca kvapalina vykazuje vyššiu koncentráciu chemických prvkov kovových konštrukčných materiálov v chladiacom systéme a chladenom zariadení ako zvyčajne, dochádza ku korózii.

Laboratórium Wearcheck

Laboratórium MOL WearCheck je od roka 1997 členom organizácie WearCheck International, ktorá združuje veľké laboratóriá na štyroch kontinentoch. Jej členovia si pravidelne vymieňajú svoje skúsenosti a poznatky, čím prispievajú ku kontinuálnemu rozvoju a rozširovaniu vedomostí našich expertov.

 

Užitočné linky

Opýtajte sa našich expertov!
Lenka Paštiaková

Technické poradenstvo

lenka.pastiakova@slovnaft.sk
Máte záujem?
×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×