MOL Farm Grease 2MG

Lítiové plastické mazivo

Vysoko výkonné plastické mazivo obsahujúce molybdén disulfid a grafit špeciálne vyrobený pre poľnohospodárske stroje vystavené vysokému riziku zadretia. Odporúčaný na mazanie ložísk, kĺbov a čapy, hlavne v samostatných mazacích systémoch.


Použitie

 • Zariadenia vystavené vysokému riziku zadretia
 • Nízkootáčkové ložiská vystavené dynamickému zaťaženiu
 • Posuvné časti podvozkov
 • Závity, malé ozubené kolesá, pružiny
 • Lokálne mazacie systémy
VlastnostiVýhody
Obsah vysoko výkonných pevných prísad
 • Pevné prísady zvyšujú únosnosť mazacích miest, tým sa znižuje riziko zadretia
 • Znižuje teplo vznikajúce trením, aj v podmienkach zmiešaného mazania, čím sa zvyšuje životnosť plastických mazív
 • Účinná ochrana voči opotrebeniu aj pri nárazovom zaťažení a nízkej rýchlosti
Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu
 • Zníženie opotrebenia na kontaktných povrchoch aj pri premenlivých prevádzkových podmienkach
 • Prispieva k predĺženiu životnosti zariadenia
Vynikajúco znáša zaťaženie
 • Vytvára súvislý mazací film, ktorý zostáva neporušený aj pri vysokom zaťažení a nízkych otáčkach
 • Prispieva k predĺženiu životnosti zariadenia
Dobrá mechanická stabilita a skladovatel'nost'
 • Pri zaťažení si udržiava stabilnú štruktúru, nemäkne a nevyteká z mazacieho miesta
 • Dlhodobé skladovanie je možné bez odlúčenia oleja z maziva alebo bez tvrdnutia plastického maziva
Vynikajúca odolnosť voči vode
 • Vo vlhkom a mokrom prostredí nedochádza k mäknutiu a vytekaniu maziva z mazacieho miesta
 • Zabezpečuje spoľahlivé mazanie zariadenia pracujúceho vonku
Vynikajúca ochrana proti korózii
 • Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti
 • Účinné prispievajú k potenciálnemu zníženiu nákladov na údržbu
Vynikajúca kompatibilita so žltými kovmi
 • Zabraňuje predčasnému opotrebovaniu neželezných kovových častí
Používate správne mazivo?

Technické informácie

Špecifikácie a schválenia

DIN 51502: KPF2N-25
ISO 6743-9: L-XBDEB 2

Typické vlastnosti

Vzhľadčierny, homogénny
Kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C [mm2/s]200
Bod skvapnutia [°C]200
Penetrácia po 60 dvojzdvihoch pri 25°C [0,1 mm]280
Skúška na 4GP, zvarové zaťaženie [N]3000
Skúška na 4GP, 60 min/400 N, priemer stopy [mm]0,5
Timken test, únosnosť mazacieho filmu OK [kg]20
Oxidačná stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa]25
Korózia na oceľ (100°C/24 h)vyhovuje
Korózia na meď (100°C/24 h) [stupeň]1
Korózny test SKF Emcor (destilovaná voda) [stupeň]0
Vypierateľnosť v ložisku vodou pri 79 °C [%(m/m)]3
Odolnosť voči vode pri 90°C [stupeň]1-90
Odlučivosť oleja [%(m/m)]3
Obsah grafitu [%(m/m)]1
Obsah disulfid molybdénu [%(m/m)]1

Balenie

Voľne sťahovateľné dokumenty

Naposledy zobrazené

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×