MOL Hykomol LS 85W-90

Automobilový prevodový olej s limitovaným sklzom

Špeciálny vysoko výkonný prevodový olej so špeciálnymi vlastnosťami (Limited slip) predovšetkým pre diferenciály s limitovaným sklzom.


Použitie

  • Diferenciály s obmedzeným sklzom
  • Nápravy a koncové prevody
  • Hypoidné prevody
VlastnostiVýhody
Vynikajúce únosnosť
  • Nedochádza k narušeniu mazacieho filmu ani pri nárazovom zaťažení, chráni proti zadreniu
Vynikajúce limited slip vlastnosti - definované klzné vlastnosti
  • Tichá, spoľahlivá prevádzka
Vynikajúca ochrana proti korózii
  • Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka
Vynikajúca oxidačná stabilita
  • Umožňuje aplikáciu s dlhým výmenným intervalom
Nízka penivosť
  • Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach
Primerané charakteristiky trenia
  • Spoľahlivá prevádzka v širokom rozsahu teplôt
Používate správne mazivo?

Technické informácie

Špecifikácie a schválenia

ZF TE-ML 05C[ZF001114]
ZF TE-ML 12C[ZF001114]
ZF TE-ML 16E[ZF001114]
ZF TE-ML 21C[ZF001114]
API GL-5
MIL-L-2105D

Typické vlastnosti

Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]0,904
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]201,7
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]16,9
Viskozitný index88
Bod tuhnutia [°C]-27
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]220

Balenie

Voľne sťahovateľné dokumenty

Naposledy zobrazené

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×