EVOX Premium concentrate

EVOX Premium concentrate

Koncentrát nízkotuhnúcej chladiacej kvapaliny

Vysoko kvalitný koncentrát nízkotuhnúcej chladiacej kvapaliny s dlhou životnosťou vyrobený špeciálne pre moderné, vysoko výkonné hliníkové motory. Ponúka maximálnu ochranu proti korózií, zamŕzaniu, prehrievaniu a zabraňuje tvorbe usadenín a kavitácii v motore a chladiacom systéme.

Prečo si vybrať EVOX chladiace kvapaliny?

EVOX chladiaca kvapalina poskytuje maximálnu ochranu pred koróziou, zamŕzaním a prehriatím a chráni motory pred bežnými poruchami ako sú kavitácia a tvorba usadenín.

 • V porovnaní s bežnými chladiacimi kvapalinami má EVOX viac ako trojnásobne dlhšiu životnosť, umožňuje dlhšie výmenné intervaly, a preto je vhodnejším a ekologicky šetrnejším riešením.
 • Chladiace kvapaliny EVOX poskytujú všestrannú ochranu a vynikajúci výkon a zabezpečujú tak dlhšiu životnosť motora a chladiaceho systému vášho vozidla, s nižšími nákladmi na údržbu.
 • Chladiace kvapaliny EVOX schválila väčšina výrobcov automobilov a spĺňajú najvyššie požiadavky pre moderné automobily.
 • Sú vhodné na široký rozsah použitia: ideálny pre osobné automobily, úžitkové vozidlá a autobusy.

Typy na použitie

 • Vždy vymieňajte celú náplň chladiacej kvapaliny; prepláchnite a vyčistite chladiaci systém podľa odporúčaní výrobcu vášho vozidla.
 • Pri vozidlách starších ako 6 rokov je vhodné vymeniť chladiacu kvapalinu každé tri až štyri roky!
 • Nikdy nemiešajte chladiace kvapaliny vyrobené pomocou rôznych technológií!
 • Na riedenie chladiacej kvapaliny používajte destilovanú alebo deionizovanú vodu!
 • Vždy sa riaďte pokynmi výrobcu vozidla!
 • Vždy dodržujte správny pomer miešania!
 • Ak je to možné, na dolievanie používajte rovnakú chladiacu kvapalinu ako je naplnená v systéme.
 • Dolievať by sa mala len zriedená kvapalina!

PREČO SA MUSIA CHLADIACE KVAPALINY VYMIEŇAŤ?
Korózia vzniká rozkladom etylénglykolu v chladiacich kvapalinách a postupným rozkladom prísad a inhibítorov. Tento rozklad spôsobujú vysoké teploty v chladiacom systéme motora. Preto sa musia chladiace kvapaliny vymieňať pravidelne každých 3-5 rokov, aj pri chladiacich kvapalinách s dlhou životnosťou.

MÔŽE SA CHLADIACA KVAPALINA Z MOTORA VYPÚŠŤAŤ DO KANALIZÁCIE?
V žiadnom prípade nie. Bolo by to porušenie zákona o odpadoch a ich likvidácii s následkom trestného stíhania.

MÔŽU SA CHLADIACE KVAPALINY VO FORME KONCENTRÁTU POUŽÍVAŤ NEZRIEDENÉ?
Nie. Všetky koncentrované chladiace kvapaliny sa musia riediť destilovanou vodou. Až potom sa na ne vzťahuje garancia ochrany. Neriedená chladiaca kvapalina nedokáže dostatočne eliminovať teplo z motora, čo vedie k prehrievaniu. Neriedené chladiace kvapaliny môžu v zime stuhnúť.

V AKOM POMERE BY SA MAL CHLADIACI KONCENTRÁT EVOX ZMIEŠAŤ S DESTILOVANOU VODOU?
Odporúčame riedenie chladiacej kvapaliny EVOX destilovanou vodou v pomere 1:1 (-37/-38 °C) alebo 1:1,5 (-25 °C), aby bola zabezpečená optimálna ochrana pred zamrznutím a koróziou. Nemalo by sa použiť viac ako 60 % koncentrátu.

MÔŽE SA POUŽIŤ BEŽNÁ VODA Z VODOVODU NA ZRIEDENIE CHLADIACEJ KVAPALINY?
Aj keď sa na zriedenie chladiacej kvapaliny môže použiť čistá voda s hodnotami tvrdosti 0-20 °dH, odporúčame použiť destilovanú alebo deionizovanú vodu.

AKÉ DÔLEŽITÉ SÚ ODPORÚČANIA VÝROBCU VOZIDLA?
Výrobcovia automobilov nepredpisujú značku chladiacej kvapaliny, ale predpisujú normu a vydávajú oficiálny súhlas na ich použitie. Preto by ste mali pri výbere chladiacej kvapaliny venovať pozornosť predpísanej norme na chladiacu kvapalinu a kupovať chladiace kvapaliny, ktoré majú požadované schválenie výrobcu automobilu.

AKO DLHO SÚ PRODUKTY EVOX POUŽITEĽNÉ?
1. V pôvodných uzavretých obaloch: 4 roky od dátumu výroby.
2. Ak sú vo vozidle, t. j. sú zriedené destilovanou vodou: riaďte sa pokynmi výrobcu vozidla.

SÚ CHLADIACE KVAPALINY EVOX ŠKODLIVÉ?
Chladiace kvapaliny EVOX obsahujú monoetylénglykol a v prípade požitia sú škodlivé. Vyhnite sa kontaktu s kožou a očami. Uschovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ošetrujúcemu lekárovi poskytnite obal alebo etiketu.

Znížte vaše náklady na údržbu odbornou prevenciou!

VÁŠ CHLADIACI SYSTÉM NIE JE CHRÁNENÝ BEZ SPRÁVNEJ CHLADIACEJ KVAPALINY!

Význam vysoko kvalitných chladiacich kvapalín dokazuje skutočnosť, že takmer štvrtina porúch motorov je spôsobená chybnými chladiacimi systémami.

Pri veľmi nízkych teplotách:

 • spaľovanie paliva nebude dokonalé a výkonnosť motora nebude dosahovať maximum, spotreba paliva sa zvýši
 • znečisťujúce látky a emisie sa zvýšia, s výnimkou oxidov dusíka
 • filtre pevných častíc vyžadujú častejšiu výmenu, čo spôsobuje podstatne vyššie náklady
 • straty trením v motore sa zvýšia, čo bude mať za následok zvyšovanie spotreby paliva

Pri veľmi vysokých teplotách:

 • nadmerná tepelná záťaž spôsobí vysoké namáhanie konštrukčných materiálov v motore a tým sa zvýši počet výmen náhradných dielov
 • vyššie opotrebenie a kratšia životnosť motora
 • zvýšené emisie oxidu dusíka
 • zvýšená spotreba AdBlue® a kratšia životnosť katalyzátora v motoroch vybavených systémom SCR.

Príčinou väčšiny porúch a problémov v chladiacom systéme -tvorba usadenín, korózia, atď.-je zlá kvalita alebo nesprávne vybratá alebo dlhodobo používaná chladiaca kvapalina bez výmeny. Nevhodné chladiace kvapaliny môžu poškodiť vykurovacie telesá v šoférovej a pasažierovej časti a môžu ohroziť ďalšie zariadenia súvisiace s chladiacim systémom.

 

ZNÍŽTE VAŠE NÁKLADY NA ÚDRŽBU ODBORNOU PREVENCIOU! 

Kvalitné chladiace kvapaliny, vhodné pre daný typ a vek vozidla, majú zásadný význam pre dlhšiu životnosť chladiacich systémov a motorov. Nevhodné a nekvalitné chladiace kvapaliny zhoršujú výkon chladenia a vedú k prehriatiu motora, poruchám súčastí motora a netesností chladiaceho systému.

Pre optimálne chladenie je potrebná celková periodická výmena chladiacej kvapaliny. Bežné chladiace kvapaliny je potrebné meniť po 1 až 2 rokoch, kým chladiace kvapaliny s dlhou životnosťou stačí meniť každých 3 až 5 rokov, v závislosti od používania.

 

Poznaním stavu chladiacej kvapaliny a chladiaceho systému a vykonávaním potrebných zásahov sa môže zabrániť väčšine porúch alebo ich eliminovať, čo vedie k významnej úspore nákladov.


Použitie

 • Chladiace systémy osobných a úžitkových vozidiel, poľnohospodárskych a stavebných strojov a stacionárnych plynových motorov
 • Chladiace systémy obsahujúce liatinové, hliníkové a medené časti
VlastnostiVýhody
Dobrá ochrana proti korózii
 • Vytvára stabilný mazací film na vnútornej stene chladiaceho systému, zabezpečuje dlhú životnosť
Zloženie pre špecifickú aplikáciu
 • Ochrana proti kavitácii a usadzovaniu kalu
Kompatibilný s konštrukčnými materiálmi
 • Nedochádza k poškodeniu plastových a gumených častí chladiaceho systému
Používate správne mazivo?

Technické informácie

Špecifikácie a schválenia

MAN 324 Typ SNF
BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 6210
Saab B 040 1065
VW/Audi/Seat/Skoda G12 (TL 774-D)
VW/Audi/Seat/Skoda G12+ (TL 774-F)
MB 326.3
Ford WSS-M97B44-D
MAN Diesel & Turbo SE
MAN D36 5600
TEDOM
CNH MAT 3624
MTU MTL 5048
Fendt
Caterpillar 0199-99-2091/12.
Caterpillar MAK A4.05.09.01
Caterpillar GCM34
Cummins CES 14603
Cummins CES 14439
Cummins IS series u N14
Mack 014 GS 17009
Jenbacher TI 1000-0201
MWM 0199-99-2091/12
Detroit DFS93K217
Fiat 9.55523
Isuzu
Mitsubishi MHI
Hitachi
Liebherr MD1-36-130
Deutz DQC CB-14
Jaguar CMR 8229
STJLR 651.5003
Wartsila 32-9011
SKODA 61-0-0257
SACM Diesel DLP799861
Kobelco
Komatsu 07.892 (2009)
Van Hool
Valtra
Claas
Detroit Diesel Power Cool Plus
Deutz 0199-99-1115/6
Foton Q-FPT 2313005-2013
GM 6277M
John Deere JDMH5
Renault 41-01-001/-S Type D
Volvo Trucks
Volvo Trucks 128 6083/002
Waukesha

Typické vlastnosti

Vzhľadružový, číry
Merná hmotnosť pri 20 °C [g/cm3]1,113
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]128
Hodnota pH8,9
Alkalická rezerva [ml 0,1M HCl/10 ml]6,0
Obsah vody (Karl Fischer) [%(m/m)]3,1
Index lomu pri 20 °C1,4320
Bod varu [°C]180

Voľne sťahovateľné dokumenty

Naposledy zobrazené

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×