MOL Favorit 2

MOL Favorit 2

Komplexné lítiové plastické mazivo

Viacúčelové plastické mazivo s dobrou mechanickou stálosťou, poskytuje adekvátne mazanie na dlhší čas.


Použitie

 • Vysokoteplotné aplikácie
 • Vysoko zaťažené valivé ložiská
 • Ložiská elektromotorov
 • Cestné a železničné ložiská kolies
 • Lokálne mazacie systémy
VlastnostiVýhody
Viacúčelové plastické mazivo
 • Široký rozsah použitia umožňuje zníženie počtu mazacích olejov
 • Znížené náklady na skladovanie a údržbu
 • Minimalizuje problémom v dôsledku zmiešania plastických mazív
Dlhá životnosť
 • Predlženie cyklu domazávania, ekonomické využívanie
Vynikajúca mechanická stabilita a stabilita pri skladovaní
 • Pri zaťažení si udržiava stabilnú štruktúru, nemäkne a nevyteká z mazacieho miesta
 • Plastické mazivo je možné dlhodobo skladovať bez toho aby došlo k odlučovaniu oleja, tvrdnutiu alebo mäknutiu
Vynikajúco znáša zaťaženie
 • Vytvára súvislý mazací film, ktorý zostáva neporušený aj pri dynamickom zaťažení
Vynikajúca odolnosť voči vode
 • Vo vlhkom a mokrom prostredí nedochádza k mäknutiu a vytekaniu maziva z mazacieho miesta
Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu
 • Zníženie opotrebenia na kontaktných povrchoch aj pri premenlivých prevádzkových podmienkach
 • Zvýšená prevádzková bezpečnosť, vysoká dostupnosť
Vynikajúca priľnavosť
 • Vytvára stabilný a súvislý mazací film, ktorý nie je vytlačený z priestoru medzi dvomi styčnými plochami ani pri vysokom zaťažení
 • Zabraňuje kovovému kontaktu pri nízkych rýchlostiach
Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť
 • Plastické mazivo netvrdne pri vysokých teplotách a minimálne sa odlučuje olej
Odolný voči vibráciám
 • Štruktúra plastického maziva zostáva stabilná, mazivo nemäkne a nevyteká z mazacieho miesta
Vynikajúca ochrana proti korózii
 • Vynikajúca dlhodobá ochrana oceľe a neželezných kovových častí
Používate správne mazivo?

Technické informácie

Špecifikácie a schválenia

DIN 51502: KP2N-30
ISO 6743-9: L-XCDEB 2

Typické vlastnosti

Vzhľadžltohnedé, vláknité
Kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C [mm2/s]200
Bod skvapnutia [°C]270
Penetrácia po 60 dvojzdvihoch pri 25°C [0,1 mm]280
Mechanická stálosť - zvýšenie penetrácie po 10 000 dvojzdvihoch [0,1 mm]20
Roll test stabilita (100°C/24 h), zmena penetrácie [0,1 mm]30
Skúška na 4GP, zvarové zaťaženie [N]2800
Timken test, únosnosť mazacieho filmu OK [Lb]40
Oxidačná stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa]25
Korózia na meď (100°C/24 h) [stupeň]1
Vypierateľnosť v ložisku vodou pri 79 °C [%(m/m)]2
Odolnosť voči vode pri 90°C [stupeň]1-90
Odlučivosť oleja [%(m/m)]0,5
Odstrek maziva z ložiska [%(m/m)]0,5

Balenie

Voľne sťahovateľné dokumenty

Naposledy zobrazené

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×