Audit technológií mazania

Ako dokážete zabezpečiť efektívnosť výroby s použitím menšieho množstva maziva, pri nižších nákladoch a pri bezpečnejších podmienkach?

Náš audit technológií mazania vám prinesie všetky odpovede.

Na základe výsledkov auditu technológií mazania a skúseností získaných počas auditu vašej prevádzky vypracúvame a predkladáme odporúčania na zdokonalenie prevádzky technológie mazania. Týmto spôsobom môžete dosiahnuť optimálnu a finančne efektívnu výrobu.

Náš audit mazív zahŕňa:

 • audit alebo kontrolu dokumentov,
 • dôkladnú analýzu prevádzkových podmienok,
 • stav všetkých strojov a motorov,
 • analýzu vzoriek, dopĺňanie a výmenu olejových náplní,
 • štúdium existujúcich postupov skladovania mazív.

Všetky tieto aspekty tvoria základ pre vypracovanie naozaj profesionálneho akčného plánu.

Správna aplikácia mazív výrazne zvýši vašu produktivitu!

Profesionálna aplikácia mazív pomáha zvyšovať spoľahlivosť a výnosnosť výroby a kvalitu hotových výrobkov, v opačnom prípade všetky vaše kľúčové ukazovatele výkonnosti začnú prudko klesať!

Všetky problémy týkajúce sa používania a aplikácie mazív sa musia z času na čas prehodnotiť!

Výmena alebo zmena strojov a motorov, premenlivosť záťažových faktorov a režimov prevádzky vedie k potrebe neustálych nastavení postupov aplikácie mazív – ktoré bývajú až príliš často zanedbávané – často v dôsledku nedostatku odborných znalostí.

Kedy je optimálny čas na realizáciu auditu technológii mazania?

 • Ak aktivita technológií mazania nebola dlhší čas predmetom skúmania a vaším zámerom je zvýšiť efektívnosť výroby profitovaním z príležitostí ponúkaných vhodnými technológiami mazania
 • Ak váš strojový park prešiel zásadnými zmenami
 • Ak v oblasti technológií alebo záťažových faktorov a prevádzkových podmienok strojných zariadení došlo k významným zmenám

 

Ako sa vykonáva audit?

Audit technológii mazania sa dá úspešne vykonať len prostredníctvom úzkej spolupráce medzi auditnými expertmi a vašimi výrobnými odborníkmi v súčinnosti s podporou a angažovanosťou manažmentu.

Kľúčové kroky pri audite technológií mazania:

1. Rozvoj a stanovenie cieľov s vrcholovým vedením

 • Definovanie špecifických cieľov a účelov auditu
 • Definovanie zloženia, rozsahu právomocí a zodpovedností audítorských tímov
 • Vypracovanie časového harmonogramu

2. Plánovanie auditu

3. Hodnotenie mazív – audit na základe dokumentov

4. Detailný audit na pracovisku, ktorý zahŕňa:

 • analýzy a revízie postupov týkajúcich sa skladovania, uchovávania a aplikácie mazív,
 • odber vzoriek a testovanie mazacích náplní, diagnostika stavu strojov prostredníctvom testov mazacieho oleja WearCheck,
 • analýza a revízia vhodnosti používaných mazív pre príslušné stroje a motory.

5. Vyhodnotenie a správa z auditu

Správa z auditu bude obsahovať:

 • manažérske zhrnutie s podrobným opisom výsledkov auditu,
 • odporúčania pre racionalizáciu portfólia mazív,
 • návrhy na úpravu mazacej príručky pre stroje a motory,
 • ďalšie aktivity rozvoja a školenia zamerané na technológie mazania a pod.
 • Vyhlásenie očakávaného výsledku.

 

Pozitívne výsledky vyplývajúce z implementácie akčného plánu na základe správy z auditu:

 • nižšie finančné náklady na mazivá na sklade,
 • zjednodušené postupy pre manažment dodávateľov mazív,
 • riziko používania nesprávnych mazív je prakticky nulové,
 • jednoduchšie a efektívnejšie skladovanie a manažment mazív,
 • vyššia úroveň a vyššia úspešnosť údržby na základe odporúčaní vypracovaných pre nasledujúce oblasti správy z auditu:
  • zavedenie alebo ďalší rozvoj údržby na základe diagnostiky olejov WearCheck - nepriame monitorovanie stavu stroja,
  • zavedenie profesionálnych techník odberu vzoriek, uplatňovanie vhodných metód testovania,
  • školenia personálu v oblasti mazivových operácií,
  • zdokonaľovanie postupov mazania a premazávania.

 

Užitočné linky

Opýtajte sa našich expertov!
Milan Rášo

Technické poradenstvo

milan.raso@slovnaft.sk
Máte záujem?
×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×