Fluid manažment

Zabezpečte si odborný manažment a údržbu kovoobrábacích kvapalín a strojných mazív v záujme významného predĺženia životnosti vašich strojov a mazív!

Kovoobrábacie emulzie sú nielen náročné na údržbu, ale zároveň si vyžadujú aj vysokú úroveň odbornosti, bohaté skúsenosti, laboratórne know-how a špeciálne nástroje a prístroje.

Dobre fungujúci systém je zárukou dokonalej harmónie

Náš systém fluid manažmentu pokrýva komplexný manažment mazív, ktorý zahŕňa komplexné kovoobrábacie kvapaliny, priemyselné oleje na mazanie a iné účely použitia, produkty na báze zmesi vody a glykolu, ako sú nehorľavé hydraulické kvapaliny, kvapaliny na prenos tepla a pod. Počas celého procesu kontrolujeme a dohliadame na náplne a výmeny náplní a dbáme na včasné čistenie systémov.

Naše aktivity:

 • Kontrolujeme kvalitu náplní
 • Poskytujeme odborné plnenie a výmenu
 • Odstraňujeme obsah zvyškového oleja z emulzných náplní
 • Ošetrujeme emulzné náplne voči eventuálnemu výskytu faktorov, ako je mikrobiologická kontaminácia, tvorba peny alebo korózia.

Tento systém odporúčame spoločnostiam, ktoré sa primárne zaoberajú obrábaním kovov – typicky rezaním alebo strojným obrábaním a v menšom rozsahu operáciami formovania.

Využite výhody našich komplexných služieb a zvýšte svoju efektivitu!

Aplikujte náš systém fluid manažmentu, ktorý zahŕňa kombináciu všetkých aktivít spájajúcich sa s mazivami – od obstarávania mazív až po likvidáciu použitých mazacích náplní. Náš softvér pre technológie mazania neustále plánuje každodenné mazacie operácie a okrem iného vykonáva dohľad nad vašimi zásobami a celým procesom údržby. Náš systém vám bude každý deň zasielať zoznamy plánovaných úkonov rovnako, ako keby naši experti sedeli u vás v kancelárii!


Naši experti vám budú asistovať v nasledujúcich oblastiach:

 • výber vhodných mazív,
 • skladovanie a monitorovanie zásob,
 • každodenné monitorovanie stavu zariadenia a mazív vrátane zásahov v prípade a v čase potreby za účelom obnovy optimálnej kvality maziva,
 • dokumentácia a archivovanie dokončených úloh v systéme manažmentu mazív,
 • vypracúvanie pravidelných správ obsahujúcich sumárne hodnotenia výsledkov periodických aktivít,
 • odborná likvidácia použitých mazív,
 • udržiavanie neustáleho kontaktu a výmena technických informácií medzi zúčastnenými stranami.


Zdieľame s vami naše znalosti a skúsenosti a poskytujeme vám softvér, špeciálne nástroje na údržbu náplní, ako aj služby nášho laboratória na analýzu olejov. Naši experti vám poskytujú profesionálny dohľad najvyššej úrovne, vďaka ktorému získavate záruku prvotriedneho servisu dokonca aj v prípade, ak väčšinu operácií vykonávajú subdodávatelia.

Efektivitu výroby je možné zvýšiť zabezpečením odbornej aplikácie mazív:

 • dlhšia životnosť mazív a strojných zariadení,
 • optimalizovaná aplikácia mazív,
 • úspora nákladov,
 • zvýšená produktivita: spoľahlivosť, predvídateľnosť a schopnosť plánovania,
 • minimalizácia výskytu neplánovaných udalostí alebo incidentov,
 • zjednodušenie prevádzky výrobnej spoločnosti.


Fluid manažment +

Total fluid manažment predstavuje rozšírenú verziu služby fluid manažmentu, ktorá pokrýva nielen mazivá, ale aj všetky ostatné kvapaliny používané vo výrobných procesoch, ako sú kvapaliny na povrchovú úpravu, protikorózne oleje a pod.

Posúdenie mazacích procesov bude potrebné ešte pred zavedením fluid manažmentu

Pred zavedením fluid manažmentu bude potrebné posúdiť činnosti vašej spoločnosti v oblasti technológií mazania, prípadne (pokiaľ si to zložitosť vášho strojového parku vyžaduje) podstúpiť audit mazania. V softvéri pre technológie mazania sú nahraté údaje vyplývajúce z portfólia mazív konsolidovaného v rámci hodnotiaceho procesu. Tento softvér je schopný vyhotoviť plán úkonov týkajúcich sa mazív a zaznamenávať nové údaje a informácie získané počas tohto procesu. S podporou tohto softvéru na manažment mazív získate on-line monitorovací nástroj prevádzkovaný v reálnom čase, ktorý podrobne sleduje činnosť poskytovateľov služieb.

Užitočné linky

Opýtajte sa našich expertov!
Milan Rášo

Technické poradenstvo

milan.raso@slovnaft.sk
Máte záujem?
×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×