Slovnaft požaduje od 1. januára 2018 od všetkých dodávateľských a subdodávateľských spoločností, vykonávajúcich práce s vysokým rizikom (vysoké riziko je definované v tabuľke nižšie), certifikát na normu SCC alebo VCA. Spoločnosť sa týmto krokom pridáva k materskej Skupine MOL, ktorá požiadavku na uvedené certifikáty zaviedla už v roku 2016.

Práca s vysokým rizikom spočíva v kombinácii dvoch faktorov – HSE rizikovej činnosti a prostredia s vysokou mierou ohrozenia. Obidve podmienky musia byť splnené súčasne.

Prvoradá je bezpečnosť

Slovnaft kladie mimoriadny dôraz na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia počas obstarávacích procesov. Cieľom spoločnosti je za pomoci SCC/VCA certifikátov zabezpečiť, aby všetky dodávateľské spoločnosti preukázali, že spĺňajú požiadavky, pomocou ktorých vedia predísť pracovným úrazom a nehodám, a tak znížiť alebo úplne odstrániť riziko, s ktorým sa pracovníci stretávajú pri svojej každodennej práci. Tak ako celá Skupina MOL, aj spoločnosť Slovnaft verí, že týmto serióznym prístupom správania sa dodávateľských a subdodávateľských spoločností zaistí bezpečnosť nie len pre všetkých pracovníkov, ale aj ochranu životného prostredia.

Čo je SCC alebo VCA certifikát?

SCC je anglická skratka pre Safety Checklist Contractors a definuje požiadavky kladené na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia. VCA certifikácia je s SCC rovnocenná, obe formy sú vzájomne uznávané. Certifikáty sa delia na tri úrovne podľa počtu zamestnancov danej spoločnosti, pričom certifikovaná musí byť celá dodávateľská spoločnosť, tak ako aj jej samotní pracovníci.

Vývoj systému SCC/VCA certifikácie bol zahájený v roku 1989, do praxe bol zavedený v roku 1994. Zástupcovia petrochemického priemyslu a ich dodávatelia chceli vytvoriť systém pre objektívne posúdenie bezpečnostnej politiky a jej plnenie dodávateľskými firmami. Za ten čas získala SCC/VCA certifikácia široké uznanie v oblasti priemyslu.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., požaduje nasledovné:

1. Certifikáciu spoločnosti:
a) SCC* alebo VCA* pre spoločnosti, ktoré majú 35 a menej zamestnancov, a zároveň spoločnosť nesmie využívať pracovníkov cez dodávateľské spoločnosti (SZČO sa v tomto zmysle nepovažuje za dodávateľskú spoločnosť)
b) SCC** alebo SCCP (VCA** alebo VCAP) pre spoločnosti, ktoré majú nad 35 zamestnancov, pre spoločnosti, ktoré majú 35 a menej zamestnancov, a zároveň spoločnosť využíva pracovníkov cez dodávateľské spoločnosti

2. Certifikáciu osôb SCC alebo VCA pre prevádzkových (operatívnych) a pre vedúcich pracovníkov

Certifikovaná musí byť spoločnosť aj samotní pracovníci danej spoločnosti, ktorí vykonávajú činnosti s vysokým rizikom.

Určenie kategórie rizika:

kategória rizika HSE kritické činnosti/aktivity bez HSE kritických činností
prostredie s vysokou mierou ohrozenia spravidla vo výrobnej zóne (oblasti, kde sú alebo môžu byť prítomné škodlivé látky alebo iné nebezpečné energetické zdroje, ktoré majú potenciál poškodiť) vysoké riziko stredné riziko
prostredie s nízkou mierou ohrozenia (napr. práca v administratívnych priestoroch bez potreby izolácie energií, prípadne iné priestory bez potreby izolácie energií) stredné riziko nízke riziko

 

HSE kritické (rizikové) činnosti sú nasledovné:

 • činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (zváranie, rezanie plameňom, pálenie, brúsenie ..., v zmysle lokálneho riadiaceho aktu)
 • práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (> 1,5 m)
 • oprava a údržba technologického zariadenia
 • práca v uzavretom priestore
 • výkopové práce hlbšie ako 1,2 m
 • používanie mobilných zariadení, ktoré svojimi rozmermi obmedzujú pohyb alebo zasahujú do technológií (mobilné žeriavy a pod.)
 • likvidácia stavby, búracie a sanačné práce
 • práce vyžadujúce izoláciu energií (plyn, elektrina, chemikálie, tlak, mechanické sily, hydraulické sily, gravitačné sily, tepelná energia, a pod.)

Podkategórie

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×