Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

SLOVNAFT, a.s, uplatňuje voči svojim dodávateľom jednotnú dodávateľskú politiku Skupiny MOL.


Dodávateľská politika Skupiny MOL

SLOVNAFT, a.s., je členom Skupiny MOL, ktorá je významnou rafinérskou a plynárenskou spoločnosťou v strednej Európe.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je svojou činnosťou, vysokou odbornosťou a inovačnými schopnosťami dosiahnuť uznanie našich zákazníkov a akcionárov.

V súvislosti s dosiahnutím tohto cieľa prikladáme významnú úlohu našim dodávateľom aplikovaním tejto Dodávateľskej politiky.

Naša spoločnosť sa usiluje o spoluprácu s dodávateľmi na základe hodnôt, ktoré považuje za rozhodujúce aj pre svoju činnosť:

  • Tovar, služby a procesy našich dodávateľov sú vysoko kvalitné a sú používané osvedčené metódy riadenia kvality.
  • Sú konkurencieschopní na medzinárodnom trhu a snažia sa o zvyšovanie svojej konkurencieschopnosti.
  • Sú inovatívni v technológiách, ich tovary a služby vyhovujú medzinárodným normám pre životné prostredie, bezpečnosť a zdravie.
  • Poskytujú spoľahlivé služby a komplexne zodpovedajú za svoje tovary a služby.
  • Pracujú profesionálne, uplatňujúc eticky dokonalé pracovné metódy.
  • Usilujú sa o dlhodobé partnerstvo.
  • Pracujú s komunikačnými metódami a technikami, ktoré sú na vysokej úrovni.

Skupina MOL zároveň potvrdzuje, že pri svojich nákupoch uplatňuje jasné, zásadové a jednoznačné pravidlá. Spoločnosť priebežne vyhodnocuje svojich dodávateľov a informuje ich o takomto vyhodnotení spolupráce.

Úspechy v podnikaní chceme dosahovať v úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi.

×