Dodávateľská politika Skupiny MOL

SLOVNAFT, a.s, uplatňuje voči svojim dodávateľom jednotnú dodávateľskú politiku Skupiny MOL.


Dodávateľská politika Skupiny MOL

SLOVNAFT, a.s., je členom Skupiny MOL, ktorá je významnou rafinérskou a plynárenskou spoločnosťou v strednej Európe.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je svojou činnosťou, vysokou odbornosťou a inovačnými schopnosťami dosiahnuť uznanie našich zákazníkov a akcionárov.

V súvislosti s dosiahnutím tohto cieľa prikladáme významnú úlohu našim dodávateľom aplikovaním tejto Dodávateľskej politiky.

Naša spoločnosť sa usiluje o spoluprácu s dodávateľmi na základe hodnôt, ktoré považuje za rozhodujúce aj pre svoju činnosť:

 • Tovar, služby a procesy našich dodávateľov sú vysoko kvalitné a sú používané osvedčené metódy riadenia kvality.
 • Sú konkurencieschopní na medzinárodnom trhu a snažia sa o zvyšovanie svojej konkurencieschopnosti.
 • Sú inovatívni v technológiách, ich tovary a služby vyhovujú medzinárodným normám pre životné prostredie, bezpečnosť a zdravie.
 • Poskytujú spoľahlivé služby a komplexne zodpovedajú za svoje tovary a služby.
 • Pracujú profesionálne, uplatňujúc eticky dokonalé pracovné metódy.
 • Usilujú sa o dlhodobé partnerstvo.
 • Pracujú s komunikačnými metódami a technikami, ktoré sú na vysokej úrovni.

Skupina MOL zároveň potvrdzuje, že pri svojich nákupoch uplatňuje jasné, zásadové a jednoznačné pravidlá. Spoločnosť priebežne vyhodnocuje svojich dodávateľov a informuje ich o takomto vyhodnotení spolupráce.

Úspechy v podnikaní chceme dosahovať v úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×