Dodávateľská politika Skupiny MOL

SLOVNAFT, a.s, uplatňuje voči svojim dodávateľom jednotnú dodávateľskú politiku Skupiny MOL.


Dodávateľská politika Skupiny MOL

SLOVNAFT, a.s., je členom Skupiny MOL, ktorá je významnou rafinérskou a plynárenskou spoločnosťou v strednej Európe.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je svojou činnosťou, vysokou odbornosťou a inovačnými schopnosťami dosiahnuť uznanie našich zákazníkov a akcionárov.

V súvislosti s dosiahnutím tohto cieľa prikladáme významnú úlohu našim dodávateľom aplikovaním tejto Dodávateľskej politiky.

Naša spoločnosť sa usiluje o spoluprácu s dodávateľmi na základe hodnôt, ktoré považuje za rozhodujúce aj pre svoju činnosť:

  • Tovar, služby a procesy našich dodávateľov sú vysoko kvalitné a sú používané osvedčené metódy riadenia kvality.
  • Sú konkurencieschopní na medzinárodnom trhu a snažia sa o zvyšovanie svojej konkurencieschopnosti.
  • Sú inovatívni v technológiách, ich tovary a služby vyhovujú medzinárodným normám pre životné prostredie, bezpečnosť a zdravie.
  • Poskytujú spoľahlivé služby a komplexne zodpovedajú za svoje tovary a služby.
  • Pracujú profesionálne, uplatňujúc eticky dokonalé pracovné metódy.
  • Usilujú sa o dlhodobé partnerstvo.
  • Pracujú s komunikačnými metódami a technikami, ktoré sú na vysokej úrovni.

Skupina MOL zároveň potvrdzuje, že pri svojich nákupoch uplatňuje jasné, zásadové a jednoznačné pravidlá. Spoločnosť priebežne vyhodnocuje svojich dodávateľov a informuje ich o takomto vyhodnotení spolupráce.

Úspechy v podnikaní chceme dosahovať v úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×