Požiadavky na zabezpečenie kvality dodávok

Účelom týchto požiadaviek je informovať dodávateľov o ich povinnostiach a zodpovednosti pri dodávkach služieb a materiálov v záujme zabezpečenia kvality dodávok v rámci údržby zariadení spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Tieto požiadavky sa vzťahujú na realizáciu údržby prostredníctvom spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. a jej dodávateľov.

Výberovým konaním vybraní dodávatelia, ktorí sú vybavení prístupovým heslom, nájdu v tejto časti súbor požiadaviek objednávateľa na kvalitu dodávok služieb a materiálov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a interné predpisy spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.

Dokumenty a interné predpisy spoločností SLOVNAFT, a.s. a SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. – vstup iba cez login a heslo.

Interné predpisy a dokumenty uvedené na tejto stránke sú duševným vlastníctvom spoločnosti SLOVNAFT, a.s. alebo spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. a nesmú sa ďalej šíriť.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×