Príručka Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. v spolupráci s Národným inšpektorátom práce pripravili príručku zameranú na problematiku odborných spôsobilostí na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi. Obsahuje v prehľadnej forme základné informácie, ktoré Vám pomôžu správne sa orientovať v danej problematike.

Hlavným cieľom vytvorenia predkladanej príručky je šírenie osvety a prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Často sa opakujúcou témou pri napĺňaní myšlienok osvety a prevencie je práve problematika odborných spôsobilostí na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi. Predpisov, ktoré upravujú činnosť s pracovnými prostriedkami, je naozaj veľa a predstavuje častokrát problém vyznať sa v jednotlivých ustanoveniach. Táto príručka v prehľadnej forme ponúka užívateľovi základné informácie o jednotlivých odborných spôsobilostiach na obsluhu určených pracovných prostriedkov.

Pre väčšiu prehľadnosť a jednoduchý prístup sú k jednotlivým odborným spôsobilostiam uvedené odpovede na nasledovné otázky: Čo musím absolvovať, aby som získal odbornú spôsobilosť? Kde ju môžem získať? Ako dlho trvá odborná príprava? Akú zdravotnú spôsobilosť potrebujem? Aký doklad potrebujem na to, aby som mohol vykonávať konkrétnu činnosť? Aká je platnosť vydaného dokladu?

Odborné spôsobilosti sú delené pre: tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, plynové zariadenia, motorové vozíky, práce vo výškach, stavebné stroje a zariadenia, poľnohospodárske stroje a zariadenia, lesnícke stroje a zariadenia. V závere príručky môže používateľ nájsť informácie týkajúce sa opakovaného oboznamovania zamestnancov, zdravotnej spôsobilosti na prácu a vysvetlenia ďalších dôležitých pojmov.

Veríme, že Vám príručka prinesie dôležité informácie v prehľadnej podobe a bude Vám pomocníkom pri Vašej každodennej práci.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×