Mimoriadne valné zhromaždenie 2019

Pre našich partnerov a investorov ponúkame informácie o valných zhromaždeniach SLOVNAFT, a.s.

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia:

  • Celkový počet akcií: 20.625.229 kusov zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa;
  • Celkový počet hlasovacích práv: 20.625.229 hlasov akcionárov, ktoré sú spojené s celkovým počtom 20.625.229 kusov akcií.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×