Partneri

Strategickým partnerom spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sa v roku 2000 stala spoločnosť MOL Nyrt., dôležitým partnerom v segmente petrochémie je spoločnosť TVK. Výskum a vývoj, export na kľúčové trhy a niektoré obslužné činnosti vykonávajú dcérske spoločnosti Slovnaftu.

MOL

Majoritným vlastníkom spoločnosti SLOVNAFT, a.s. je MOL Nyrt., ktorá spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami a partnermi spoločne vytvára najväčšiu rafinérsko-petrochemickú skupinu v strednej Európe. Viac o tejto spoločnosti sa dozviete v anglickom jazyku na stránke www.mol.hu/en

TVK

Kým výroba plastov a pohonných látok v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. prebieha na jednom mieste vo Vlčom hrdle, Tiszai Vegyikombinát (TVK) je dcérskou spoločnosťou MOL Nyrt. so sídlom v Tiszaújvárosi. Viac o spoločnosti v anglickom jazyku sa dočítate na stránke www.tvk.hu/en

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×