Prevádzky a činnosti

Za svoje stabilne silné výsledky a vysokú výkonnosť vďačí spoločnosť SLOVNAFT, a.s. úspešnej reštrukturalizácii, zásadnej modernizácii a integrácii do medzinárodnej Skupiny MOL. Základná organizačná štruktúra Slovnaftu.

 

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Világi Oszkár

Výkonný generálny riaditeľ

Szabó Gabriel

Podniková a marketingová kmunikácia

Molnár Anton

Vzťahy k regulačnému prostrediu

Košťálik Jaroslav

Ochrana a obrana

Spišiak Jaroslav

Právne služby

Roštek Spustová Naďa

Biznis proces architekti

Bresler Martin

Interný audit

Schmidtová Viktória

Ľudské zdroje

Grácová Alžbeta

SD & HSE

Demčák Martin

Financie

Marek Senkovič

Podnikové služby

Galková Dana

Podnikové centrum

Lelkesová Eva

Maloobchod

Reicher Tímea

Služby informačných technológií

Menyhart Melinda

Downstream

Szabó Gabriel

Zabezpečenie doávok a Trading

 

Zásobovanie a optimalizácia aktív

 

Obchodný útvar Palivá

Mrkývka Tomáš

Downstream Predaj

Dinka Ľuboš

Obchodný útvar Petrochémia

Haltenberger Peter

Logistika

Vinter Braninslav

Investičné projekty a optimalizácia procesov

Manzana Antonio

Výroba

Šrámek Peter

Energie a výroba tepla

Pekár Pavol

Obchodný útvar Špeciálne produkty

Polák Miroslav

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×