Prevádzky a činnosti

Za svoje stabilne silné výsledky a vysokú výkonnosť vďačí spoločnosť SLOVNAFT, a.s. úspešnej reštrukturalizácii, zásadnej modernizácii a integrácii do medzinárodnej Skupiny MOL. Základná organizačná štruktúra Slovnaftu.

 

SLOVNAFT, a.s.
Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Oszkár Világi

SLOVNAFT, a.s. CEO,
člen predstavenstva

Gabriel Szabó

Interný audit a Compliancxe

Viktória Šmidtová

Právne služby

Naďa Roštek

Vzťahy k regulačnému prostrediu

Jaroslav Koštálik

Maloobchod, členka predstavenstva

Tímea Reicher

Podnikové centrum

Marek Senkovič

Financie

Marek Senkovič

Nákup

Peter Majtán

Správa majetku a prevádzka objektov

Dana Galková

Ľudské zdroje

Alžbeta Grácová

Ochrana a obrana

Jaroslav Spišiak

Komunikácia

Anton Molnár

SD & HSE

Martin Demčák

Služby informačných technológií

Dušan Bartoš

Investičné projekty

Fekete Klement

Downstream

Branislav Vinter

Energie a výroba tepla

Pavol Pekár

Výroba

Peter Šrámek

Zásobovanie a optimalizácia aktív

 

Logistika

Branislav Vinter

Palivá Obchodný útvar

 

DS Predaj

Ľuboš Dinka

Obchodný útvar Petrochémia

Peter Haltenberger

Zabezpečenie dodávok a Trading

 

Obchodný útvar Špeciálne produkty

Miroslav Polák

Intenzifikácia Etylénovej jednotky

Branislav Kacko

Certifikácia kvality

Barbora Mlyneková

Rozvoj technológií

Robert Žajdlík

Starostlivosť o zákazníkov

 

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×