Profil

SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.

Rafinéria SLOVNAFT, a.s., sa po intenzívnej modernizácii vyznačuje vysokým stupňom konverzie a flexibility, vďaka čomu patrí v súčasnosti medzi tri najmodernejšie rafinérie v Európe.

Inštalované konverzné procesy a veľkokapacitné hĺbkové odsírenie umožňujú výrobu výlučne bezsírnych motorových palív.

Skladovacie kapacity, automatizovaný blending, plniace lávky pre autodopravu a železničnú dopravu, produktovod do dunajského prístavu a do obchodných terminálov jednej zahraničnej dcérskej spoločnosti - SLOVNAFT Polska S.A. - umožňujú aktívny marketing a pružnú logistiku motorových palív na území Slovenskej republiky a okolitých krajín. Vysoká kvalita produkcie je významnou konkurenčnou výhodou – až 80 % vyrobených motorových palív je exportovaných, prevažne na trhy členských krajín EÚ.

V roku 2000 sa strategickým partnerom Slovnaftu stala spoločnosť MOL Nyrt. Od roku 2004 je SLOVNAFT, a.s. súčasťou najvýznamnejšej stredoeurópskej integrovanej ropnej skupiny - Skupiny MOL (viac na www.molgroup.info).

Petrochemická divízia Skupiny MOL spájajúca nové spracovateľské kapacity a rozšírené produktové portfólio Slovnaftu a spoločnosti MOL Petrochemicals dokáže dodať na európsky trh plastov ročne až 1,2 milióna ton polyetylénu a polypropylénu, čím sa zaradila medzi najväčších stredoeurópskych producentov polyolefínových granulátov.

UŽITOČNÉ LINKY

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×