Etický kódex

Jedným z kľúčových dôvodov uznania a úspechu, ktoré Skupina SLOVNAFT a Skupina MOL dosiahli, je ľudský faktor – vynikajúce výkony a oddanosť našej vysoko kvalifikovanej pracovnej sily a naši partneri. Sme hrdí na dlhú históriu etického správania Skupiny SLOVNAFT a Skupiny MOL, vrátane kultúry, ktorú sme postupne vyvinuli až do dnešnej podoby. Strategické ciele našich spoločností sú preto založené na pevnom etickom základe, ktorého súčasťou je aj nový Etický kódex Skupiny SLOVNAFT. Etický kódex Skupiny SLOVNAFT (spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a jej dcérskych spoločností) je slovenským znením etického kódexu Skupiny MOL, platným pre Skupinu SLOVNAFT ako člena Skupiny MOL, ktorej hodnoty Skupina SLOVNAFT zdieľa.

Etický kódex, súhrn noriem a pravidiel, sa snaží poskytovať rámec a pravidlá pre riešenie etických otázok. Jeho hodnoty a zodpovedajúce usmernenia platia pre každého zamestnanca a dodávateľa pracujúceho pre Skupinu SLOVNAFT a Skupinu MOL, je preto nevyhnutné, aby sa všetci zamestnanci, ako aj naši partneri oboznámili s obsahom a rozsahom etického kódexu, ktorý sa pravidelne aktualizuje a ktorý je založený na bohatých tradíciách a aby jeho hodnoty a požiadavky pretavili do svojej každodennej práce.
Ochrana hodnôt opísaných v etickom kódexe je v našom spoločnom záujme. V dlhodobom horizonte môžeme úspešne čeliť výzvam a obstáť na vysoko konkurenčných trhoch, na ktorých naša Skupina pôsobí, iba ak sa plne stotožníme s požiadavkami vyplývajúcimi z morálnej zodpovednosti, a to tak na úrovni jednotlivcov, ako aj Skupiny. Našu podnikovú reputáciu môžeme ochraňovať iba bezúhonným podnikaním a dodržiavaním zákonov. Nakoľko naša zodpovednosť v tejto oblasti nekončí pri bránach našej Skupiny, očakávame od našich obchodných partnerov, že aj oni budú dodržiavať požiadavky a pravidlá formulované v etickom kódexe. Naším záujmom je totiž odovzdať naše kľúčové hodnoty aj ostatným.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×