Naše hodnoty

V Slovnafte a v celej Skupine MOL pracujeme v rôznych krajinách a na rôznych pracovných pozíciách, no všetci zdieľame tie isté štyri firemné hodnoty. Tieto hodnoty sú rovnako dôležité pre našich kolegov vo výrobe, administratíve, ako aj na ktorejkoľvek z našich čerpacích staníc. Sú kompasom, ktorý nás vedie k správnym rozhodnutiam a podporuje v každodennej práci. Naše hodnoty sú piliermi našej firemnej kultúry a hlavnými zásadami, ako zmeniť Slovnaft a celú Skupinu MOL na lepšiu spoločnosť.

ĽUDIA

Hnacou silou Slovnaftu a celej Skupiny MOL sú vlastní ľudia – naši kolegovia sú základom nášho podnikania

 • Spoliehame sa na odbornosť, profesionalitu a otvorenú spoluprácu našich zamestnancov
 • Priťahujeme talentovaných a ambicióznych ľudí, ktorí chcú prinášať zmenu
 • Rozvíjame zručnosti a znalosti našich ľudí, čím sa ich snažíme motivovať a nestratiť
 • Budujeme silné partnerstvá, fungujúce ako rôznorodé tímy, aby sme boli najlepší

ZÁKAZNÍCI

Zákaznícky servis nie je oddelením – je to súčasť našej značky

 • Od manažmentu až po nových zamestnancov sa naša práca vždy zameriava na spokojnosť zákazníkov
 • Počúvame našich interných i externých zákazníkov
 • Aby sme mohli rozširovať naše podnikanie, proaktívne identifikujeme a uspokojujeme potreby zákazníkov
 • Neustále inovujeme, aby sme naše výrobky a služby dostali na novú úroveň

VLASTNÍCKY PRÍSTUP

Povzbudzujeme a inšpirujeme sa navzájom. To robí Slovnaft a celú Skupinu MOL dynamickými a prezieravými

 • Bezpečnosť ľudí je na prvom mieste
 • Staráme sa o životné prostredie, naše komunity a našich zákazníkov
 • Každý je zodpovedný za svoje činy
 • Uznávame dobre odvedenú prácu a preberáme zodpovednosť, ak sa veci nepodaria

NASADENIE

Sme si istí, že na nové situácie vieme správne reagovať a pracovať tak, aby sme boli medzi najlepšími

 • Sme na ceste k premene nášho podnikania a k búraniu zaužívaných postupov v odvetví
 • Neustále sa snažíme zaviesť nové, inteligentnejšie spôsoby práce
 • U všetkých našich kolegov podporujeme pozitívne a odvážne myslenie
 • Robíme správne veci správnym spôsobom. Flexibilita a neustále zdokonaľovanie sú v našom podnikaní samozrejmosťou
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×