Ochrana osobných údajov

Zodpovedná
osoba (DPO)
Zodpovedná osoba (DPO)
VIAC

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. dohliada zodpovedná osoba (data protection officer), na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť, a to

 • na adrese sídla spoločnosti: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
 • e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov
VIAC
VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY
Zoznam sprostredkovateľov Zoznam sprostredkovateľov
VIAC

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj prostredníctvom poskytovateľov služieb. Spoločnosti konajúce v mene spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sú starostlivo vybrané a poverené ako sprostredkovatelia písomne, v súlade s ustanovením Čl. 28 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 34 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetci naši sprostredkovatelia sú nami kontrolovaní, viazaní našimi pokynmi, zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a vaše osobné údaje spracúvajú len v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania. Našimi sprostredkovateľmi sú najmä, nie však výlučne, partneri pôsobiaci v nasledovných oblastiach: spoločnosti zabezpečujúce prevádzkovanie čerpacích staníc prevádzkovaných pod značkou Slovnaft, prevádzkovanie a činnosti súvisiace s kamerovými systémami, bezpečnostné služby, vstupy do priestorov našej spoločnosti, služby súvisiace s poskytovaním ubytovania a údržbou, marketingové a kuriérske spoločnosti, spoločnosti zabezpečujúce technickú podporu a databázové systémy, dodávatelia zákazníckych služieb a spoločnosti vykonávajúce zákaznícke ankety, dodávatelia služieb kontaktného centra a webového rozhrania, a podobne.

Radi by sme vás informovali, že v súlade s reformou súdnictva sa s účinnosťou od 1. júna 2023 (okrem iného) zmenila identifikácia registrového súdu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., pôvodne zapísanej na Okresnom súde Bratislava I, po novom zapísanej na Mestskom súde Bratislava III. Číslo zápisu sa nemení.

Údaj o registrovom súde, uvedený na informačných samolepkách k upozorneniu „PRIESTOR JE MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM SO ZÁZNAMOM“ na čerpacích staniciach a objektoch spoločnosti SLOVNAFT, a.s., bude zmenený, resp. odstránený postupnou výmenou, prípadne pri strate životnosti informačnej samolepky.

UŽITOČNÉ LINKY

SLOVNAFT MOVE

VIAC
×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×