Orgány spoločnosti

Vrcholovými orgánmi SLOVNAFT, a.s., sú predstavenstvo a dozorná rada. Predstavenstvo kolektívne zodpovedá za kľúčové rozhodnutia spoločnosti. Dozorná rada kontroluje činnosti ostatných orgánov spoločnosti.

Dozorná rada
Členovia dozornej rady SLOVNAFT, a.s.
Viac

Predstavenstvo
Členovia predstavenstva SLOVNAFT, a.s.
Viac

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×