Valné zhromaždenie 2014

Pre našich partnerov a investorov ponúkame informácie o valných zhromaždeniach SLOVNAFT akciovej spoločnosti.

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia:

Celkový počet akcií: 20.625.229 kusov zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa;
Celkový počet hlasovacích práv: 20.625.229 hlasov akcionárov, ktoré sú spojené s celkovým počtom 20.625.229 kusov akcií.

Spôsob a miesto výplaty dividendy
Viac

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×