Finančný kalendár

Partnerov informujeme o predpokladaných dátumoch nadchádzajúcich dôležitých finančných udalostí prostredníctvom finančného kalendára.

Výročná správa za rok 2018 do 30. 4. 2019
Priebežná správa za 1. polrok 2019 do 30. 9. 2019
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×