Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Pre našich partnerov a investorov ponúkame informácie o valných zhromaždeniach SLOVNAFT, akciovej spoločnosti.

Celkový počet akcií a hlasovacích práv,  ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia:

  • Celkový počet akcií: 20.625.229 kusov zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa;
  • Celkový počet hlasovacích práv: 20.625.229  hlasov akcionárov, ktoré sú spojené s celkovým počtom 20.625.229 kusov akcií.
VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY
×