Vlastnícka štruktúra

Nasledujúci graf ukazuje vlastnícku štruktúru SLOVNAFT, a.s.. Ako aj z grafu vyplýva, najväčším akcionárom SLOVNAFTu je maďarská ropná spoločnosť MOL Rt, okrem nej akcie vlastnia právnické a taktiež fyzické osoby.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×