MOL podáva verejnú ponuku na výkup akcií spoločnosti Slovnaft

  • cieľom tohto rozhodnutia je zjednodušiť vlastnícku štruktúru spoločnosti a znížiť administratívnu náročnosť riadenia
  • minoritným akcionárom verejná ponuka umožní zhodnotiť akcie a získať hotovosť za výhodných podmienok
  • verejná ponuka podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska

Bratislava, 12. apríl 2019 - Skupina MOL dnes oznámila svoje rozhodnutie podať dobrovoľnú verejnú ponuku minoritným akcionárom spoločnosti Slovnaft na odkup zvyšných akcií spoločnosti. Za týmto krokom je snaha spoločnosti MOL zjednodušiť a racionalizovať akcionársku štruktúru a tak znížiť celkovú administratívnu náročnosť s vedením spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave. Ďalšie informácie ohľadom verejnej ponuky budú zverejnené po jej posúdení Národnou bankou Slovenska.

Aktuálne je 98,56% akcií Slovnaftu kontrolovaných spoločnosťou MOL. Zvyšných 1,44% akcií vlastnia menšinoví akcionári, z toho väčšinu tvoria súkromné osoby. Vzhľadom na nízky objem obchodov s akciami Slovnaftu, dostanú menšinoví akcionári verejnou ponukou možnosť získať hotovosť za výhodných podmienok.

Verejnú ponuku musí schváliť Národná banka Slovenska. Po rozhodnutí Národnej banky budeme verejnosť ďalej informovať.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×