Skupina MOL cez akvizíciu Skupiny Aurora vstupuje do sektoru kompaundácie recyklovaných plastov

  • akvizícia je v súlade s cieľom Stratégie 2030 Skupiny MOL rozšíriť petrochemické portfólio produktov s vyššou pridanou hodnotou
  • transakcia so Skupinou Aurora umožní Skupine MOL posilniť svoju pozíciu dodávateľa pre automobilový priemysel
  • Skupina MOL a Aurora predpokladajú rast podnikania v Nemecku a považujú expanziu do regiónu strednej a východnej Európy za atraktívnu príležitosť
  • tento strategický krok súvisí s iniciatívou Skupiny MOL v recyklačnom sektore

Budapešť, 15. apríla 2019 - Skupina MOL oznámila, že podpísala kúpno-predajnú zmluvu o akvizícii spoločnosti Aurora, ktorá sa zaoberá kompaundáciou recyklovaných plastov. Výrobné závody má Aurora umiestnené v blízkosti automobilovej výroby a klastrov zameraných na konverziu plastov v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembergsko.

Aurora je nemecká spoločnosť strednej veľkosti so sídlom v Neunsteine s jedinečným konceptom uzavretej recyklačnej slučky od zberu postindustriálneho plastového odpadu, cez jeho opätovnú úpravu a kompaundáciu a dodávku produktov vyrobených z tohto materiálu pre automobilový priemysel a iné priemyselné odvetvia. Portfólio spoločnosti tvoria prevažne technické plasty a zmesi na báze recyklovaného polypropylénu.

Skupina MOL bude schopná ponúknuť vďaka tejto investícii široký sortiment zmesí na báze vysoko kvalitného recyklovaného polyamidu, polypropylénu a iných materiálov, a tým doplniť svoje existujúce portfólio tvorené  čistým polypropylénom a polyetylénom. Skupina MOL umožní svojim zákazníkom využitím know-how a slučkového logistického systému spoločnosti Aurora dosiahnuť účinnejším spôsobom vyšší obsah recyklovaného materiálu v ich koncových produktoch.

Ferenc Horváth, viceprezident Skupiny MOL pre Downstream, povedal: „V súlade s našou Stratégiou Skupiny MOL do roku 2030 sme dosiahli ďalší míľnik na našej transformačnej ceste stať sa popredným hráčom v chemickom priemysle v regióne strednej a východnej Európy. Partnerstvo so spoločnosťou Aurora nám umožní rásť a pridať hodnotu v rámci nášho petrochemického priemyslu, ako aj rozšíriť naše pôsobenie na trhu dodávateľov pre automobilový priemysel. Ako uznávaný hráč na trhu s polymérmi  plánujeme využívať silnú stránku nášho integrovaného obchodného modelu pri súčasnom zachovaní flexibility Aurora ako nezávislej spoločnosti zaoberajúcej sa kompaundáciou plastov. Prevádzkový profil spoločnosti Aurora zároveň dopĺňa naše iniciatívy v recyklačnom sektore a znovu potvrdzuje náš záväzok voči trvalej udržateľnosti a obehovému hospodárstvu.”

Dr. György Bacsa, viceprezident Skupiny MOL pre strategické operácie a rozvoj podnikania, uviedol: „Sme radi, že sme zvládli a realizovali ďalšiu úspešnú investíciu na ceste k rastu petrochémie. Je to ďalší míľnik v rámci Stratégie Skupiny MOL. Tešíme sa na budúcu spoluprácu s naším novým partnerom a veríme v pokračovanie a rozšírenie predchádzajúceho úspechu Aurory v rámci Skupiny MOL.”

Gerhard Schweinle, zakladateľ a člen predstavenstva spoločnosti Aurora, povedal: „V Skupine MOL sme našli partnera s rovnakou snahou o udržateľný rozvoj a inovácie ako máme v spoločnosti Aurora.  Sme presvedčení, že MOL je ideálnym partnerom pre našu spoločnosť na ešte intenzívnejšie presadzovanie našich ambicióznych cieľov týkajúcich sa trvalej udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Ako súčasť Skupiny MOL, jedného z popredných európskych výrobcov polymérov, bude Aurora naďalej rozširovať svoju expertízu v oblasti spracovávania technických plastov. Náš široký sortiment udržateľne vyrobených produktov a mnohoročné skúsenosti Skupiny MOL nám umožnia intenzívnejšie pracovať na ochrane našich surovinových zdrojov a znižovať zaťaženie životného prostredia. Spolu s MOL bude pokračovať v úspešnom príbehu spoločnosti Aurora a ďalej urýchľovať náš rast".

Jedným zo základných kameňov Stratégie Skupiny MOL 2030 je rozširovanie petrochemického hodnotového reťazca. Skupina MOL plánuje preinvestovať do petrochemických a chemických rastových projektov do konca nasledujúcej dekády približne 4,5 mld. USD. Ku kľúčovým oblastiam definovaným v Stratégii skupiny MOL 2030 patrí kompaundácia a recyklácia a strategickým sektorom je automobilový priemysel, kde Skupina MOL aj Aurora evidujú rastúci dopyt po recyklovaných materiáloch.   

Skupina Aurora sa skladá z Aurora Kunststoffe GmbH, Aurora Kunststoffe VS GmbH a Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH.

Transakcia podlieha schváleniam príslušných kontrolných orgánov.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×