MOL má záujem si uplatniť právo výkupu k akciám spoločnosti Slovnaft

  • cieľom tohto rozhodnutia je zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru spoločnosti, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti
  • právo výkupu akcií si chce MOL uplatniť po ukončení dobrovoľnej ponuky na prevzatie akcií Slovnaftu
  • uplatnenie práva výkupu podlieha ešte súhlasu Národnej banky Slovenska

Bratislava, 14. augusta 2019 - Skupina MOL dnes uverejnila svoje rozhodnutie uplatniť si právo výkupu akcií spoločnosti Slovnaft. Cieľom spoločnosti MOL je zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru Slovnaftu, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti.

Pred rozhodnutím uplatniť si právo výkupu akcií ponúkla spoločnosť MOL v rámci dobrovoľnej ponuky minoritným akcionárom možnosť predať svoje akcie. Skupina MOL aktuálne vlastní 98,72 % akcií Slovnaftu, zatiaľ čo pred dobrovoľnou ponukou to bolo 98,56 %.

Uplatnenie práva výkupu podlieha ešte súhlasu Národnej banky Slovenska.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×